Không có lịch khám phù hợp. Vui lòng chọn ngày hoặc bác sĩ khác
Đặt
lịch hẹn

Bs. Nguyễn Tài Chánh

Khoa Nội Tổng Hợp

Bs. Nguyễn Tài Chánh

Bs. Nguyễn Tài Chánh

Chức danhBác sĩ
Chức vụGiám Đốc chuyên môn
Kinh nghiệm26 năm

Bác sĩ Nguyễn Tài Chánh từng học Đại học Bác sĩ chuyên ngành Ngoại sản năm 1993, sau đó tiếp tục tham gia lớp đào tạo về siêu âm do Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng cán bộ y tế Tp. HCM năm 1994, giấy chứng nhận khóa tập huấn và thực hành chuyên khoa LASER Y HỌC & VẬT LÝ TRỊ LIỆU do Viện Vật lý sinh học cấp ngày 29/06/2012, giấy chứng nhận khóa học về SIÊU ÂM DOPPLER MÀU do Trung tâm Đào tạo phối hợp với Trung tâm Chẩn đoán Y Khoa tổ chức ngày 26/03/2001, giấy chứng nhận khóa học về SIÊU ÂM TIM VÀ BỆNH LÝ TIM MẠCH do Trung tâm Đào tạo phối hợp với Viện Tim tổ chức cấp ngày 29/02/1996, giấy chứng nhận tập huấn Siêu âm Sản khoa Nâng cao do Bệnh viện Từ Dũ cấp ngày 17/01/2008, giấy chứng nhận tập huấn về Quản lý bệnh viện do Vụ Điều trị - Trưởng Cán bộ quản lý, Bộ Y tế chứng nhận ngày 24/07/1995...

Trước khi đảm nhiệm vai trò Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Nam Sài Gòn, Bs. Nguyễn Tài Chánh đã có hơn 25 năm kinh nghiệm làm việc về nghiên cứu, giảng dạy, quản lý và điều hành trong ngành Y tế tại Bệnh viện Đa Khoa Kon Tum, Bệnh viện Đa Khoa Hoàn Mỹ và gần đây nhất tại Bệnh viện Đa Khoa Hồng Đức.

 

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, tiếng Anh.

Quá trình đào tạo và Bằng cấp chuyên môn:

 • Tốt nghiệp Đại học Bác sĩ ngành ngoại sản ngày 10/09/1993.
 • Giấy chứng nhận Khóa học siêu âm do trung tâm đào tạo và bồi dưỡng cán bộ y tế Tp. HCM cấp ngày 11/06/1994.
 • Giấy chứng nhận khóa tập huấn và thực hành chuyên khoa LASER Y HỌC & VẬT LÝ TRỊ LIỆU do Viện Vật lý sinh học cấp ngày 29/06/2012.
 • Giấy chứng nhận khóa học về SIÊU ÂM DOPPLER MÀU do Trung tâm Đào tạo phối hợp với Trung tâm Chẩn đoán Y Khoa tổ chức ngày 26/03/2001.
 • Giấy chứng nhận khóa học về SIÊU ÂM TIM VÀ BỆNH LÝ TIM MẠCH do Trung tâm Đào tạo phối hợp với Viện Tim tổ chức cấp ngày 29/02/1996.
 • Giấy chứng nhận tập huấn Siêu âm Sản khoa Nâng cao do Bệnh viện Từ Dũ cấp ngày 17/01/2008.
 • Giấy chứng nhận tập huấn về Quản lý bệnh viện do Vụ Điều trị - Trưởng Cán bộ quản lý, Bộ Y tế chứng nhận ngày 24/07/1995.

 

Quá trình công tác:

 • Năm 1993 – 1996: Bác sĩ tại Bệnh viện Đa Khoa Kon Tum.
 • Năm 1997 – 2014: Bác sĩ tại Bệnh viện Đa Khoa Hoàn Mỹ.
 • Năm 2015 – T01/2019: Phó Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Đa Khoa Hồng Đức.
 • T02/2019 – nay: Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn.

 

Thành tựu và giải thưởng: