THÔNG BÁO: Cập nhật bảng giá dịch vụ y tế năm 2020 mới nhất (Từ ngày 1/11/2020 đến khi có thông báo mới nhất)

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NAM SÀI GÒN CÔNG BỐ

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ Y TẾ NĂM 2020

(CẬP NHẬT MỚI NHẤT)

 

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ Y TẾ
ÁP DỤNG TỪ 01/11/2020 ĐẾN KHI CÓ THÔNG BÁO MỚI
LƯU Ý : GIÁ DỊCH VỤ Y TẾ ÁP DỤNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TĂNG THÊM 25%
XÉT NGHIỆM - SIÊU ÂM - MRI - CT SCANNER - XQUANG - ĐO LOÃNG XƯƠNG
(BỆNH VIỆN CHƯA TIẾP NHẬN TRƯỜNG HỢP KHÁM CHỮA BỆNH BHYT ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DƯỚI 16 TUỔI)
           
STT HẠNG MỤC TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐƠN VỊ   GIÁ DỊCH VỤ   GIÁ BHYT 
I KHÁM BỆNH        
1 KHÁM CẤP CỨU Dịch vụ khám cấp cứu Lần                     300,000                                -    
2 KHÁM DA LIỄU Khám Da liễu Lần                     100,000                      30,500  
3   Khám Da liễu - CG Lần                     500,000                      30,500  
4   Khám Da liễu - GS/PGS Lần                     500,000                      30,500  
5 KHÁM MẮT Khám Mắt Lần                     100,000                      30,500  
6   Khám Mắt - CG Lần                     500,000                      30,500  
7   Khám Mắt - GS/PGS Lần                     500,000                      30,500  
8 KHÁM NGOẠI Khám Ngoại Lần                     100,000                      30,500  
9   Khám Ngoại - CC Lần                     150,000                      30,500  
10   Khám Ngoại - CG Lần                     500,000                      30,500  
11   Khám Ngoại - GS/PGS Lần                     500,000                      30,500  
12   Khám chuyên khoa ngoại tiết niệu Lần                     200,000                                -    
13 KHÁM NHI Khám Nhi Lần                     100,000                      30,500  
14   Khám Nhi - CG Lần                     500,000                      30,500  
15   Khám Nhi - GS/PGS Lần                     500,000                      30,500  
16 KHÁM NHŨ Khám nhũ Lần                     100,000                                -    
17   Khám nhũ - CG Lần                     500,000                                -    
18 KHÁM NỘI Khám Nội Lần                     150,000                      30,500  
19   Khám Nội - CC Lần                     150,000                      30,500  
20   Khám Nội - CG Lần                     500,000                      30,500  
21   Khám Nội - GS/PGS Lần                     500,000                      30,500  
22 KHÁM NỘI TIẾT Khám Nội tiết Lần                     100,000                      30,500  
23   Khám Nội tiết - CG Lần                     500,000                      30,500  
24   Khám Nội tiết - GS/PGS Lần                     500,000                      30,500  
25 KHÁM PHỤ KHOA - KHÁM SẢN Khám phụ khoa Lần                     150,000                      30,500  
26   Khám Phụ sản Lần                     100,000                      30,500  
27   Khám Phụ sản - CG Lần                     350,000                      30,500  
28   Khám Phụ sản - GS/PGS Lần                     500,000                      30,500  
29 KHÁM RHM Khám Răng hàm mặt Lần                     100,000                      30,500  
30   Khám Răng hàm mặt - CG Lần                     500,000                      30,500  
31   Khám Răng hàm mặt - GS/PGS Lần                     500,000                      30,500  
32 KHÁM TAI MŨI HỌNG Khám Tai mũi họng Lần                     100,000                      30,500  
33   Gói khám và nội soi tai mũi họng Gói                     300,000                      30,500  
34   Khám Tai mũi họng - CG Lần                     500,000                      30,500  
35   Khám Tai mũi họng  - GS/PGS Lần                     500,000                      30,500  
36 KHÁM UNG BƯỚU Khám Ung bướu Lần                     100,000                      30,500  
37   Khám Ung bướu - CG Lần                     500,000                      30,500  
38   Khám Ung bướu - GS/PGS Lần                     500,000                      30,500  
39 KHÁM THEO YÊU CẦU Khám theo yêu cầu (BS Phạm Hồng Huân) Lần                     500,000                      30,500  
40   Khám bệnh chuyên khoa CTCH Lần                     200,000                                -    
41   Khám bệnh chuyên khoa NTK - Chợ Rẫy - HC Lần                     500,000                                -    
42   Khám bệnh chuyên khoa NTK - Chợ Rẫy - Ngoài giờ Lần                  1,000,000                                -    
43   Dịch vụ - Bác sĩ khám tại nhà  Lần                     600,000                                -    
44 KHÁM SỨC KHỎE Khám bệnh nghề nghiệp Lần                     200,000                                -    
45   Khám sức khỏe đi học Lần                     200,000                                -    
46   Khám sức khỏe đi làm Lần                     200,000                                -    
47   Khám sức khỏe theo thông tư 14/2013/TT-BYT Lần                     954,000                                -    
48 HỘI CHẨN Hội chẩn Lần                     800,000                                -    
49   Hội chẩn chuyên gia Lần                  1,300,000                                -    
50   Hội chẩn GS, PGS Lần                  2,300,000                                -    
II XÉT NGHIỆM        
1 XN SINH HÓA A/G* Lần                     120,000                                -    
2   Ceton máu* Lần                        80,000                                -    
3   Đạm niệu 24h* Lần                        65,000                                -    
4   Điện giải (Na, K, Cl) Niệu Lần                     100,000                                -    
5   Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu] Lần                     100,000                      29,000  
6   Định lượng Acid Uric [Máu] Lần                        50,000                      21,500  
7   Định lượng Albumin [Máu] Lần                        50,000                      21,500  
8   Định lượng Amoniac NH3 ( máu ) Lần                     200,000                                -    
9   Định lượng Amylase (niệu) Lần                        50,000                      37,700  
10   Định lượng Apo A1 (Apolipoprotein A1) Lần                     100,000                                -    
11   Định lượng Apo B (Apolipoprotein B) Lần                     100,000                                -    
12   Định lượng ASO* Lần                     200,000                                -    
13   Định lượng Bilirubin gián tiếp [Máu] Lần                        60,000                      21,500  
14   Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] Lần                        60,000                      21,500  
15   Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] Lần                        60,000                      21,500  
16   Định lượng BNP (B- Type Natriuretic Peptide) [Máu] Lần                     900,000                    581,000  
17   Định lượng Calci toàn phần [Máu] Lần                        60,000                      12,900  
18   Định lượng Catecholamin ( nước tiểu ) Lần                     800,000                                -    
19   Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) Lần                        60,000                      26,900  
20   Định lượng Cortisol (niệu) Lần                     110,000                      91,600  
21   Định lượng Creatinin (máu) Lần                        50,000                      21,500  
22   Định lượng CRP hs (C-Reactive Protein high sesitivity) [Máu] Lần                     150,000                      53,800  
23   Định lượng Ethanol (cồn) [Máu] Lần                     140,000                      32,300  
24   Định lượng Ferritin [Máu] Lần                     160,000                      80,800  
25   Định lượng Folate [Máu] Lần                     200,000                      86,200  
26   Định lượng Glucose Lần                        40,000                      21,500  
27   Định lượng Glucose (Radom)* Lần                        60,000                                -    
28   Định lượng Glucose sau ăn 2 giờ * Lần                        60,000                      21,500  
29   Định lượng HbA1c Lần                     160,000                    101,000  
30   Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] Lần                        60,000                      26,900  
31   Định lượng Insulin Lần                     150,000                                -    
32   Định lượng Insulin sau ăn 2 giờ * Lần                     150,000                                -    
33   Định lượng Lactat (Acid Lactic) [Máu] Lần                     150,000                      96,900  
34   Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu] Lần                        60,000                      26,900  
35   Định lượng Mg [Máu] Lần                        60,000                      32,300  
36   Định lượng Peptide C lúc đói * Lần                     150,000                                -    
37   Định lượng Peptide C sau ăn 2 giờ * Lần                     150,000                                -    
38   Định lượng Phospho (máu) Lần                        60,000                      21,500  
39   Định lượng Protein toàn phần [Máu] Lần                        60,000                      21,500  
40   Định lượng RF (Reumatoid Factor) [Máu] Lần                        80,000                      37,700  
41   Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] Lần                        60,000                      26,900  
42   Định lượng Urê máu Lần                        50,000                      21,500  
43   Định lượng vitamin B12 Lần                     200,000                                -    
44   Định lượng yếu tố đông máu nội sinh VIIIc (VIII) Lần                     350,000                                -    
45   Độ bảo hòa transferrin [máu]* Lần                     120,000                                -    
46   Đo hoạt độ ALP (Alkalin Phosphatase) [Máu] Lần                        60,000                      21,500  
47   Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] Lần                        50,000                      21,500  
48   Đo hoạt độ Amylase [Máu] Lần                        60,000                      21,500  
49   Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] Lần                        50,000                      21,500  
50   Đo hoạt độ CK (Creatine kinase) [Máu] Lần                     200,000                      26,900  
51   Đo hoạt độ CK-MB (Isozym MB of Creatine kinase) Lần                     200,000                      37,700  
52   Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu] Lần                        50,000                      19,200  
53   Đo hoạt độ LDH (Lactat dehydrogenase) [Máu] Lần                     150,000                      26,900  
54   Đo hoạt độ Lipase [Máu] Lần                     100,000                      59,200  
55   Độ lọc cầu thận (e GFR)* Lần                        60,000                                -    
56   Hb Electrophoresis Lần                     300,000                                -    
57   HCO3-/RA (Reserve Alka line)* Lần                        80,000                                -    
58   Iron (Fer) Lần                        60,000                                -    
59   Lipid* Lần                        60,000                                -    
60   Micro Albumin niệu* Lần                        80,000                                -    
61   Nghiệm pháp dung nạp đường * Lần                     250,000                                -    
62   VLDL - Cholesterol* Lần                        60,000                                -    
63   Xét nghiệm AMH Lần                     480,000                                -    
64   Xét nghiệm Androgen Lần                     120,000                                -    
65 XN HUYẾT HỌC Định lượng yếu tố 5 (Factor 5)* Lần                     330,000                                -    
66   Định nhóm máu hệ ABO, Rh(D) (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy bán tự động) Lần                     100,000                                -    
67   Định nhóm máu hệ Rh(D) (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy bán tự động) Lần                        50,000                                -    
68   LE cells* Lần                        60,000                                -    
69   Máu lắng (bằng máy tự động)* Lần                        60,000                      34,600  
70   Phản ứng hòa hợp có sử dụng Globulin người ( kỹ thuật Scangel/Gelcard ) trên máy bán tự động Lần                     600,000                                -    
71   Thời gian máu chảy (TS)* Lần                        60,000                                -    
72   Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) Lần                     100,000                      46,200  
73 XN MIỄN DỊCH  Anti HBc (IgM)* Lần                     200,000                                -    
74   Anti - HAV (IgG)* Lần                     200,000                                -    
75   Anti - HAV (IgM)* Lần                     200,000                                -    
76   Anti - HAV (total)* Lần                     250,000                                -    
77   Anti HBc total miễn dịch tự động Lần                     200,000                                -    
78   Anti HCV  (định lượng)* Lần                     200,000                                -    
79   Anti thrombin III (AT III)* Lần                     250,000                                -    
80   Comb gián tiếp + trực tiếp Lần                     470,000                                -    
81   DHEA. SO4* Lần                     180,000                                -    
82   Điện di huyết sắc tố Lần                     410,000                                -    
83   Điện di miễn dịch huyết thanh Lần                     260,000                                -    
84   Điện di protein huyết thanh Lần                     130,000                                -    
85   Định lượng  Testosteron Lần                     150,000                                -    
86   Định lương Acid Forlic* Lần                     180,000                                -    
87   Định lượng ACTH (Adrenocorticotropic hormone) [Máu] Lần                     300,000                      80,800  
88   Định lượng ADH (Anti Diuretic Hormone) [Máu] Lần                     300,000                    145,000  
89   Định lượng AFP (Alpha Fetoproteine) [Máu] Lần                     140,000                      91,600  
90   Định lượng aldosterol* Lần                     455,000                                -    
91   Định lượng anti CCP Lần                     300,000                                -    
92   Định lượng bhCG (Beta human Chorionic Gonadotropins) [Máu] Lần                     180,000                      86,200  
93   Định lượng CA 15 - 3 (Cancer Antigen 15- 3) [Máu] Lần                     180,000                    150,000  
94   Định lượng CA 19 - 9 (Carbohydrate Antigen 19-9) [Máu] Lần                     170,000                    139,000  
95   Định lượng CA 72 - 4 (Cancer Antigen 72- 4) [Máu] Lần                     200,000                    134,000  
96   Định lượng CA¹²⁵ (cancer antigen 125) [Máu] Lần                     170,000                    139,000  
97   Định lượng catecholamin* Lần                     650,000                                -    
98   Định lượng CEA (Carcino Embryonic Antigen) [Máu] Lần                     170,000                      86,200  
99   Định lượng Cortisol (máu) Lần                     300,000                      91,600  
100   Định lượng Cyfra 21- 1 [Máu] Lần                     200,000                      96,900  
101   Định lượng Estradiol Lần                     150,000                                -    
102   Định lượng FLC Kappa & Lambda (Free light chains type Kappa & Lambda)* Lần                  1,500,000                                -    
103   Định lượng FT3 (Free Triiodothyronine) [Máu] Lần                     110,000                      64,600  
104   Định lượng FT4 (Free Thyroxine) [Máu] Lần                     100,000                      64,600  
105   Định lượng GH Lần                     220,000                                -    
106   Định lượng HE4 Lần                     180,000                                -    
107   Định lượng hGH (Human Growth Hormone) Lần                     170,000                                -    
108   Định lượng IgE Lần                     160,000                                -    
109   Định lượng LH (Luteinizing Hormone) [Máu] Lần                     400,000                      80,800  
110   Định lượng NSE (Neuron Specific Enolase) [Máu] Lần                     350,000                    192,000  
111   Định lượng Pro BNP ( NT-ProBNP ) Lần                     500,000                                -    
112   Định lượng Pro-calcitonin [Máu] Lần                     600,000                    398,000  
113   Định lượng Progesterone Lần                     150,000                                -    
114   Định lượng Prolactin Lần                     150,000                                -    
115   Định lượng Protein C* Lần                     375,000                                -    
116   Định lượng Protein S* Lần                     375,000                                -    
117   Định lượng PSA toàn phần (Total prostate-Specific Antigen) [Máu] Lần                     170,000                      91,600  
118   Định lượng PSA tự do (Free prostate-Specific Antigen) [Máu] Lần                     170,000                      86,200  
119   Định lượng sắt huyết thanh Lần                        70,000                      32,300  
120   Định lượng SCC (Squamous cell carcinoma antigen) [Máu] Lần                     200,000                    204,000  
121   Định lượng Syphilis* Lần                     140,000                                -    
122   Định lượng T3 (Tri iodothyronine) [Máu] Lần                     180,000                      64,600  
123   Định lượng T4 (Thyroxine) [Máu] Lần                     180,000                      64,600  
124   Định lượng Tg (Thyroglobulin) [Máu] Lần                     200,000                    176,000  
125   Định lượng tim mạch Troponin I -hs* Lần                     250,000                                -    
126   Định lượng tim mạch Troponin T hs (TnT - hs)* Lần                     250,000                                -    
127   Định lượng TPO -Ab* Lần                     200,000                                -    
128   Định lượng TRAb (TSH Receptor Antibodies) [Máu] Lần                     700,000                    408,000  
129   Định lượng Troponin I [Máu] Lần                     120,000                      75,400  
130   Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) [Máu] Lần                     140,000                      59,200  
131   Định lượng Vitamin D Total (25 - Hydroxyvitamin)* Lần                     300,000                                -    
132   Định lượng β2 microglobulin [Máu] Lần                     220,000                      75,400  
133   Đột biến GEN KARAS Lần                  5,000,000                                -    
134   Double test* Lần                     360,000                                -    
135   Epinephrine (Adrenalin) Lần                     780,000                                -    
136   Free metanephrine* Lần                     450,000                                -    
137   HBc IgM miễn dịch tự động Lần                     200,000                                -    
138   HBeAb miễn dịch tự động Lần                     200,000                                -    
139   HBeAg miễn dịch tự động Lần                     160,000                                -    
140   HBsAb định lượng Lần                     160,000                                -    
141   HBsAg miễn dịch tự động Lần                     160,000                                -    
142   HBV đo tải lượng real-time PCR Lần                     360,000                                -    
143   HBV-DNA cobas Taqman* Lần                  1,400,000                                -    
144   HBV-DNA Genotype* Lần                  1,400,000                                -    
145   HCC RISK (dịch vụ chuyển) Lần                  1,300,000                                -    
146   HCV Genotype (Sequencing)* Lần                     120,000                                -    
147   HCV-RNA (định lượng) (Cobas CAP.Taqman 48)* Lần                  1,600,000                                -    
148   HCV-RNA (định lượng) (Realtime)* Lần                     700,000                                -    
149   HCV-RNA (định lượng)* Lần                     600,000                                -    
150   HIV Ab định lượng Elisa Lần                     170,000                                -    
151   HIV Miễn dịch tự động Lần                     120,000                                -    
152   HPV DNA (định lượng)* Lần                     300,000                                -    
153   HPV DNA (định tính, quanlitative)* Lần                     270,000                                -    
154   IGF 1 (Insulin like Growth Factor I)* Lần                     220,000                                -    
155   IgG/ Blood* Lần                     100,000                                -    
156   PCR Lao* Lần                     300,000                                -    
157   Pepsinogan 1 - 2 (Phát hiện sớm ung thư dạ dày)* Lần                     600,000                                -    
158   PTH (Parathyroid Hormone) (iPTH) Lần                     120,000                                -    
159   ROMA (HE4+ CA125)* Lần                     455,000                                -    
160   Tìm kháng thể kháng HIV* Lần                     250,000                                -    
161   Triple Test* Lần                     360,000                                -    
162   Xét nghiệm Acetyl Cholinesterase (CHE)* Lần                        65,000                                -    
163   Xét nghiệm Acetylcholine receptor Ab * Lần                     550,000                                -    
164   Xét nghiệm ANA test (Elisa)* Lần                     130,000                                -    
165   Xét nghiệm Anti Smith* Lần                     120,000                                -    
166   Xét nghiệm C3 (Complement)* Lần                     100,000                                -    
167   Xét nghiệm C4 (Complement)* Lần                     100,000                                -    
168   Xét nghiệm CD4/CD8* Lần                     520,000                                -    
169   Xét nghiệm Ceruloplasmine (đồng kết hợp protein)* Lần                     100,000                                -    
170   Xét nghiệm CF-DNA ENV (ung thư vòm hầu)* Lần                  3,300,000                                -    
171   Xét nghiệm Điện Di Miễn Dịch Kappa, Lambda light chains (Immunofixation electrophoresis) (Định tính, qualitative)* Lần                     850,000                                -    
172   Xét nghiệm FSH Lần                     150,000                                -    
173   Xét nghiệm Haptoglobin Lần                        50,000                                -    
174   Xét nghiệm HBcrAg (Fuji)* Lần                     650,000                                -    
175   Xét nghiệm HBsAg Định lượng siêu nhạy (Fuji)* Lần                     325,000                                -    
176   Xét nghiệm Heroin/Morphin [Blood] (Elisa)* Lần                     180,000                                -    
177   Xét nghiệm HEV IgG Lần                     200,000                                -    
178   Xét nghiệm HEV IgM Lần                     200,000                                -    
179   Xét nghiệm HLA B27* Lần                  1,560,000                                -    
180   Xét nghiệm Homocysteine Total Lần                     180,000                                -    
181   Xét nghiệm IgA/Blood* Lần                        85,000                                -    
182   Xét nghiệm Influenza virus A,B Real - time PCR * Lần                  1,750,000                                -    
183   Xét nghiệm Leptospira IgG Lần                     180,000                                -    
184   Xét nghiệm Leptospira IgM Lần                     180,000                                -    
185   Xét nghiệm LKM-1 (IFT)* Lần                     260,000                                -    
186   Xét nghiệm Measles IgG (Sởi) Lần                     190,000                                -    
187   Xét nghiệm Measles IgM (Sởi) Lần                     190,000                                -    
188   Xét nghiệm Methyl SEPT9 (ung thư đại trực tràng)* Lần                  4,600,000                                -    
189   Xét nghiệm mô bệnh học tủy xương (không bao gồm thủ thuật sinh thiết tủy xương)* Lần                  1,900,000                                -    
190   Xét nghiệm Mycobacterium tuberculosis quantiferon* Lần                  2,160,000                                -    
191   Xét nghiệm Pro GRP (Pro Gastrin Releasing Peptide) (K phổi không tế bào nhỏ)* Lần                     300,000                                -    
192   Xét nghiệm Prolactin Lần                        80,000                                -    
193   Xét nghiệm Serodia* Lần                     170,000                                -    
194   Xét nghiệm SMA (IFT)* Lần                     260,000                                -    
195   Xét nghiệm TESTOSTERON FREE Lần                     250,000                                -    
196 XN NƯỚC TIỂU Cặn ADDIS* Lần                        50,000                                -    
197   Cặn lắng nước tiểu* Lần                        50,000                                -    
198   Định lượng creatinin (niệu) Lần                        50,000                                -    
199   Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) Lần                        60,000                      27,400  
200 TEST NHANH
Xét nghiệm nước tiểu Heroin/Morphin/ chất gây nghiện (MOP, MET, MDMA,THC )
Lần                     400,000                                -    
201   Anti HCV (test nhanh)* Lần                        80,000                                -    
202   Dengue virus IgM/IgG ( test nhanh ) Lần                     300,000                                -    
203   Dengue virus NS1Ag ( test nhanh ) Lần                     100,000                                -    
204   Định tính Amphetamine ( test nhanh ) Lần                        80,000                                -    
205   Định tính beta hCG (test nhanh) Lần                     100,000                                -    
206   Định tính heroin ( test nhanh ) Lần                     140,000                                -    
207   Định tính Marijuana ( test nhanh ) Lần                        80,000                                -    
208   DOA Multi 5 Drug (Morphine-THC-MET-MDMA - KET)* Lần                     450,000                                -    
209   H. Pylori* Lần                     150,000                                -    
210   HBeAb test nhanh Lần                     150,000                      59,700  
211   HBeAg test nhanh Lần                        80,000                      59,700  
212   HBsAb test nhanh Lần                        80,000                      59,700  
213   HBsAg test nhanh Lần                     100,000                      53,600  
214   HIV Ab miễn dịch bán tự động Lần                     200,000                                -    
215   HIV Ab test nhanh Lần                        80,000                                -    
216   Lao* Lần                        70,000                                -    
217   MET strip (methamphetamine)* Lần                        80,000                                -    
218   Morphine 4mm* Lần                        80,000                                -    
219   Test SD Syphillis* Lần                     120,000                                -    
220   Troponin I (test nhanh) Lần                        80,000                                -    
221   Xét nghiệm Máu ẩn trong phân FOB* Lần                     120,000                                -    
222 XN KÝ SINH TRÙNG  Echinococcus IgG (Sán dải chó)* Lần                     200,000                                -    
223   Amibe (Entamoeba his tolytica) Lần                     150,000                                -    
224   Anti Cardiolipin IgG - IgM Lần                     320,000                                -    
225   Anti ds DNA (Anti -double stranded DNA) Lần                     220,000                                -    
226   Anti phospholipid IgG- IgM Lần                     320,000                                -    
227   Ascaris lumbricoides IgG ( Giun đũa)* Lần                     200,000                                -    
228   Ascaris lumbricoides IgM ( Giun đũa)* Lần                     200,000                                -    
229   Cấy - Kháng sinh đồ* Lần                     400,000                                -    
230   Cấy kháng sinh đồ kỵ khí* Lần                  1,500,000                                -    
231   Cấy tìm BK: Đàm* Lần                     400,000                                -    
232   Clonorchis sinensis IgG (Sán lá gan nhỏ)* Lần                     200,000                                -    
233   Clonorchis sinensis IgM (Sán lá gan nhỏ)* Lần                     200,000                                -    
234   CMV IgG* Lần                     260,000                                -    
235   CMV IgM* Lần                     260,000                                -    
236   Dịch màng phổi : Nhuộm gam, cấy kháng sinh đồ, AFB* Lần                     300,000                                -    
237   E.Histolytica* Lần                     200,000                                -    
238   Echinococcus IgM (Sán dải chó)* Lần                     200,000                                -    
239   Fasciola sp IgG ( Sán lá gan)* Lần                     150,000                                -    
240   Gnathostoma IgG (sán đầu gai)* Lần                     150,000                                -    
241   HSV 1.2 IgG* Lần                     240,000                                -    
242   HSV 1.2 IgM* Lần                     240,000                                -    
243   Kỹ thuật phân tử LPA( LINEPROBE ASSAY) Lần                  1,150,000                                -    
244   Nhuộm ZIEHL _NEELSEN (BK Đàm)* Lần                        80,000                                -    
245   Nhuộm Zielh tìm BK: đàm* Lần                     150,000                                -    
246   PCR chlamy dia + gonorhoeae* Lần                     220,000                                -    
247   PCR herpes simplex trong dịch não tủy (HSV)* Lần                     312,000                                -    
248   PCR Lao nước tiểu Lần                     185,000                                -    
249   Quai bị - Mum (IgM + IgG)* Lần                     380,000                                -    
250   Rubella IgG* Lần                     200,000                                -    
251   Rubella IgM* Lần                     200,000                                -    
252   S.Stercoralis IgG  ( Giun lươn )* Lần                     150,000                                -    
253   SCHISTOSOMA (Sán máng)* Lần                     150,000                                -    
254   Sero Filariasis (Giun chỉ)* Lần                     200,000                                -    
255   Soi nhuộm tím lậu cầu* Lần                     120,000                                -    
256   Soi nhuộm* Lần                        80,000                                -    
257   Soi trực tiếp – Nhuộm Gram* Lần                     200,000                                -    
258   Soi tươi * Lần                        80,000                                -    
259   Soi tươi huyết trắng Lần                        70,000                                -    
260   Soi tươi phân tìm KST đường ruột* Lần                     100,000                                -    
261   Soi tươi tìm KST đường ruột Lần                        80,000                                -    
262   Soi tươi tìm nấm tai mũi họng* Lần                     120,000                                -    
263   T.Spiralis IgG ( Giun xoắn)* Lần                     150,000                                -    
264   T.Spiralis IgM ( Giun xoắn)* Lần                     150,000                                -    
265   Taenia sp/ Cysticercus ( sán dải heo )* Lần                     150,000                                -    
266   Tây chân miệng Enterovirus IgG* Lần                     270,000                                -    
267   Tay chân miệng Enterovirus IgM* Lần                     270,000                                -    
268   Tiền lao phổi IGRAs* Lần                  2,050,000                                -    
269   Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu (bằng phương pháp thủ công) Lần                        60,000                      36,900  
270   Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu (Malaria ag p.f/Pv test nhanh) Lần                        60,000                      36,900  
271   Tìm máu ẩn trong phân ( FOB)* Lần                     100,000                                -    
272   Toxocara sp IgG ( Giun chó mèo)* Lần                     150,000                                -    
273   Toxocara sp IgM ( Giun chó mèo)* Lần                     150,000                                -    
274   Toxoplasma IgG (Toxoplasma gondii)* Lần                     200,000                                -    
275   Toxoplasma IgM (Toxoplasma gondii)* Lần                     200,000                                -    
276   VDRL* Lần                        70,000                                -    
277   Virus Varicella Zoster (VZV) thủy đậu IgG* Lần                     270,000                                -    
278   Virus Varicella Zoster (VZV) thủy đậu IgM* Lần                     270,000                                -    
279   Widal* Lần                        80,000                                -    
280   Xét nghiệm nuôi cấy + kháng sinh đồ dịch não tủy Lần                     185,000                                -    
281   Xét nghiệm vi ký sinh Paragonimus IgG (Sán lá phổi) Lần                     200,000                                -    
282   Cấy MGIT Lần                     650,000                                -    
283 XN TẾ BÀO Cotest (Novaprep pap + HPV Cobas)* Lần                  1,000,000                                -    
284   Dịch màng phổi tế bào : Cellblock, PCR Lao* Lần                     630,000                                -    
285   HPV Cobas Roche* Lần                     600,000                                -    
286   Max - Prep Pap's test  Lần                     370,000                                -    
287   Novaprep pap* Lần                     500,000                                -    
288   Pap'smear (phết tế bào cổ tử cung)* Lần                     250,000                                -    
289   Sinh thiết tức thì bằng cắt lạnh (công + xn)* Lần                  2,500,000                                -    
290   ThinPrep Pap + HPV Cobas * Lần                  1,000,000                                -    
291   ThinPrep Pap* Lần                     500,000                                -    
292   Tinh dịch đồ* Lần                     170,000                                -    
293   Xét nghiệm hóa mô miễn dịch* Lần                     650,000                                -    
294   Xét nghiệm phết tế bào âm đạo (Liqui Prep)* Lần                     550,000                                -    
295   Xét nghiệm sinh thiết tức thì bằng cắt lạnh * Lần                     800,000                                -    
296   Xét nghiệm tế bào học áp nhuộm thường quy* Lần                     520,000                                -    
297 XN DỊCH SINH HỌC Dịch : ADA Lần                     190,000                                -    
298   Dịch : Albumin Lần                        35,000                                -    
299   Dịch : LDH Lần                        35,000                                -    
300   Dịch: Amylase Lần                        50,000                                -    
301   Xét nghiệm nuôi cấy + kháng sinh đồ : Nấm Lần                     430,000                                -    
302   Xét nghiệm Sinh hóa dịch khác : màu, độ đục, trong [Protein (dịch), Glucose (dịch), Clo(dịch) ] Lần                        60,000                                -    
303   Xét nghiệm Sinh hóa dịch não tủy : màu, độ đục, trong [Protein (dịch), Glucose (dịch), Lactat/CSF, Clo(dịch) ] Lần                        60,000                                -    
304   Xét nghiệm tế bào dịch khác : [RBC (dịch), WBC (dịch), Lym, Gran] Lần                        60,000                                -    
305   Xét nghiệm tế bào học tủy xương (không bao gồm thủ thuật chọc hút tủy)* Lần                     600,000                                -    
306 XN ĐÔNG MÁU Định lượng D-Dimer Lần                     400,000                    253,000  
307   Định lượng Fibrinogen (Tên khác: Định lượng yếu tố I), phương pháp gián tiếp, bằng máy bán tự động Lần                        60,000                                -    
308   TCK tổng hợp* Lần                        90,000                                -    
309   Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ, Tỷ lệ Prothrombin) bằng máy tự động Lần                        60,000                      63,500  
310   Thời gian thromboplastin một phần hoạt hoá (APTT: Activated Partial Thromboplastin Time), (Tên khác: TCK) bằng máy tự động Lần                        90,000                      40,400  
311   Xét nghiệm nhanh INR (Có thể kèm theo cả chỉ số PT%, PTs) bằng máy cầm tay Lần                        60,000                                -    
312 XN KHÁC Đột biến GEN EGFR /ALK/ROS1/BRAT V600E Lần                  8,250,000                                -    
313   NIPT 24 Lần                  6,500,000                                -    
314   NIPT 3 Lần                  3,700,000                                -    
315   NIPT 5 Lần                  4,500,000                                -    
316   Phết máu ngoại biên* Lần                     100,000                                -    
317   Test nhanh tìm hồng cầu ẩn trong phân Lần                     250,000                      65,600  
318   Test thở C14O2 tìm H.Pylori Lần                     800,000                                -    
319   Xét nghiệm ANA test (Anti nuclear Ab) Lần                     120,000                                -    
320   Xét nghiệm EPREP* Lần                     650,000                                -    
321   Xét nghiệm hồng cầu lưới (bằng máy đếm laser) Lần                     120,000                      40,400  
322   Xét nghiệm HPV (17 type)+ EPREP* Lần                  1,430,000                                -    
323   Xét nghiệm HPV (40 type)+ EPREP* Lần                  1,820,000                                -    
324   Xét nghiệm HPV định type (17 type)* Lần                     780,000                                -    
325   Xét nghiệm HPV định type (40 type)* Lần                  1,170,000                                -    
326   Xét nghiệm Khí máu động mạch Lần                     350,000                                -    
327   Xét nghiệm Khí máu Troponin I Lần                     500,000                                -    
328   Xét nghiệm Mucin test Lần                        80,000                                -    
329   Xét nghiệm độc chất bằng phương pháp sắc kí Lần                  1,800,000                                -    
330 XN SINH HỌC PHÂN TỬ Xét nghiệm Diagsure* Lần                  7,150,000                                -    
331 XN VI SINH PCR Bạch hầu - Corynebacterium* Lần                     430,000                                -    
332 XN GIẢI PHẪU BỆNH Giải phẫu bệnh* Lần                     600,000                                -    
III CHUẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH        
1 XQUANG Chụp nhũ ảnh Lần                     550,000                                -    
2   Đo áp lực thẩm thấu máu Lần                     100,000                                -    
3   Chụp Xạ xương* Lần                  2,300,000                                -    
4   Chụp Xquang Blondeau [Blondeau + Hirtz] Lần                     170,000                      65,400  
5   Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng Lần                     170,000                      65,400  
6   Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên Lần                     170,000                      65,400  
7   Chụp Xquang cột sống cổ động, nghiêng 3 tư thế Lần                     170,000                                -    
8   Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng Lần                     170,000                      65,400  
9   Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng Lần                     170,000                      65,400  
10   Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch Lần                     170,000                      65,400  
11   Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên Lần                     170,000                      65,400  
12   Chụp Xquang cột sống thắt lưng động, gập ưỡn Lần                     170,000                      65,400  
13   Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng Lần                     170,000                      65,400  
14   Chụp xquang đại tràng có cản quang Lần                     900,000                                -    
15   Chụp xquang đường mật qua kehr có cản quang Lần                     800,000                                -    
16   Chụp Xquang EOS 2D* Lần                     800,000                                -    
17   Chụp Xquang hàm chếch một bên Lần                     170,000                      65,400  
18   Chụp Xquang Hirtz/ xương gò má Lần                     170,000                      65,400  
19   Chụp Xquang hố yên thẳng hoặc nghiêng Lần                     170,000                      65,400  
20   Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch Lần                     540,000                    130,800  
21   Chụp Xquang khớp háng nghiêng Lần                     170,000                      65,400  
22   Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên Lần                     170,000                      65,400  
23   Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch Lần                     170,000                      65,400  
24   Chụp Xquang khớp thái dương hàm Lần                     170,000                      65,400  
25   Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch Lần                     170,000                      65,400  
26   Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch Lần                     170,000                                -    
27   Chụp Xquang khớp vai thẳng Lần                     170,000                      65,400  
28   Chụp Xquang khung chậu nghiêng Lần                     170,000                                -    
29   Chụp Xquang khung chậu thẳng Lần                     170,000                      65,400  
30   Chụp xquang KUB Lần                     170,000                                -    
31   Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên Lần                     460,000                    130,800  
32   Chụp Xquang ngực thẳng Lần                     170,000                      65,400  
33   Chụp Xquang phòng mổ- phụ thu Lần                        30,000                                -    
34   Chụp Xquang Schuller Lần                     360,000                    130,800  
35   Chụp Xquang sọ thẳng/nghiêng Lần                     360,000                    130,800  
36   Chụp Xquang Stenvers Lần                     170,000                      65,400  
37   Chụp xquang thực quản dạ dày Lần                     800,000                                -    
38   Chụp xquang thực quản dạ dày có uống thuốc tương phản Lần                  1,500,000                                -    
39   Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng Lần                     170,000                      65,400  
40   Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch Lần                     170,000                      65,400  
41   Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch Lần                     170,000                      65,400  
42   Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè Lần                     360,000                      65,400  
43   Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng Lần                     170,000                      65,400  
44   Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng Lần                     170,000                      65,400  
45   Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng Lần                     170,000                      65,400  
46   Chụp Xquang xương chính mũi nghiêng hoặc tiếp tuyến Lần                     170,000                      65,400  
47   Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch Lần                     170,000                      65,400  
48   Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch Lần                     170,000                      65,400  
49   Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch Lần                     170,000                      65,400  
50   Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng Lần                     170,000                      65,400  
51   Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng Lần                     170,000                      65,400  
52   XQ In lại phim (01 tấm) tấm                     100,000                    100,000  
53   Phụ thu XQ tại giường Lần                        30,000                                -    
54 CT-SCANNER Chụp cắt lớp vi tính bụng-tiểu khung thường quy Lần                  1,100,000                    522,000  
55   Chụp cắt lớp vi tính cột sống cổ có tiêm thuốc cản quang Lần                  1,800,000                    632,000  
56   Chụp cắt lớp vi tính cột sống cổ không tiêm thuốc cản quang Lần                  1,100,000                    522,000  
57   Chụp cắt lớp vi tính cột sống ngực có tiêm thuốc cản quang Lần                  1,800,000                    632,000  
58   Chụp cắt lớp vi tính cột sống ngực không tiêm thuốc cản quang Lần                  1,100,000                    522,000  
59   Chụp cắt lớp vi tính cột sống thắt lưng có tiêm thuốc cản quang Lần                  1,800,000                    632,000  
60   Chụp cắt lớp vi tính cột sống thắt lưng không tiêm thuốc cản quang Lần                  1,100,000                    522,000  
61   Chụp cắt lớp vi tính đại tràng (colo-scan) dùng dịch hoặc hơi có nội soi ảo Lần                  1,800,000                    632,000  
62   Chụp cắt lớp vi tính động mạch chủ-chậu Lần                  1,800,000                    632,000  
63   Chụp cắt lớp vi tính động mạch vành, tim Lần                  2,500,000                    632,000  
64   Chụp cắt lớp vi tính gan có dựng hình đường mật Lần                  1,800,000                    632,000  
65   Chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu có khảo sát mạch thận và/hoặc dựng hình đường bài xuất Lần                  1,800,000                    632,000  
66   Chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu thường quy Lần                  1,100,000                    522,000  
67   Chụp cắt lớp vi tính khớp thường quy có tiêm thuốc cản quang (khớp lớn háng/ gối/vai) Lần                  1,800,000                    632,000  
68   Chụp cắt lớp vi tính khớp thường quy có tiêm thuốc cản quang (khớp nhỏ khuỷu/cổ tay/cổ chân/bàn ngón) Lần                  1,800,000                    632,000  
69   Chụp cắt lớp vi tính khớp thường quy không tiêm thuốc cản quang (khớp lớn háng/ gối/vai) Lần                  1,100,000                    522,000  
70   Chụp cắt lớp vi tính khớp thường quy không tiêm thuốc cản quang (khớp nhỏ khuỷu/cổ tay/cổ chân/bàn ngón) Lần                  1,800,000                    632,000  
71   Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực có tiêm thuốc cản quang Lần                  1,800,000                    632,000  
72   Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực không tiêm thuốc cản quang Lần                  1,100,000                    522,000  
73   Chụp cắt lớp vi tính mạch máu chi dưới Lần                  1,800,000                    632,000  
74   Chụp cắt lớp vi tính mạch máu chi trên Lần                  1,800,000                    632,000  
75   Chụp cắt lớp vi tính mạch vành có cản quang * Lần                  3,000,000                                -    
76   Chụp cắt lớp vi tính nội soi ảo cây phế quản Lần                  1,100,000                    522,000  
77   Chụp cắt lớp vi tính phổi độ phân giải cao Lần                  1,100,000                    522,000  
78   Chụp cắt lớp vi tính phổi liều thấp tầm soát u Lần                  1,100,000                                -    
79   Chụp cắt lớp vi tính ruột non (entero-scan) có dùng sonde Lần                  1,800,000                    632,000  
80   Chụp cắt lớp vi tính ruột non (entero-scan) không dùng sonde Lần                  1,100,000                    522,000  
81   Chụp cắt lớp vi tính tạng khảo sát huyết động học khối u (CT perfusion) Lần                  1,800,000                    632,000  
82   Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng có khảo sát mạch các tạng (bao gồm mạch: gan, tụy, lách và mạch khối u) Lần                  1,800,000                    632,000  
83   Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng thường quy (gồm: chụp Cắt lớp vi tính gan-mật, tụy, lách, dạ dày-tá tràng.v.v.) Lần                  1,100,000                    632,000  
84   Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng thường quy có thuốc cản quang (gồm: chụp Cắt lớp vi tính gan-mật, tụy, lách, dạ dày-tá tràng.v.v.) Lần                  1,800,000                    522,000  
85   Chụp cắt lớp vi tính tiểu khung thường quy (gồm: chụp cắt lớp vi tính tử cung-buồng trứng, tiền liệt tuyến, các khối u vùng tiểu khung.v.v.) Lần                  1,100,000                    522,000  
86   Chụp cắt lớp vi tính tính điểm vôi hóa mạch vành Lần                  1,100,000                    522,000  
87   Chụp cắt lớp vi tính xương chi có tiêm thuốc cản quang (chi dưới) Lần                  1,800,000                    632,000  
88   Chụp cắt lớp vi tính xương chi có tiêm thuốc cản quang (chi trên) Lần                  1,800,000                    632,000  
89   Chụp cắt lớp vi tính xương chi không tiêm thuốc cản quang (chi dưới) Lần                  1,100,000                    522,000  
90   Chụp cắt lớp vi tính xương chi không tiêm thuốc cản quang (chi trên) Lần                  1,100,000                    522,000  
91   Chụp CLVT hàm mặt có dựng hình 3D Lần                  1,100,000                    522,000  
92   Chụp CLVT hàm mặt có ứng dụng phần mềm nha khoa Lần                  1,500,000                                -    
93   Chụp CLVT hàm-mặt có tiêm thuốc cản quang Lần                  1,800,000                    632,000  
94   Chụp CLVT hàm-mặt không tiêm thuốc cản quang Lần                  1,100,000                    522,000  
95   Chụp CLVT hệ động mạch cảnh có tiêm thuốc cản quang Lần                  2,500,000                    632,000  
96   Chụp CLVT hốc mắt Lần                  1,800,000                    632,000  
97   Chụp CLVT họng, thanh quản có tiêm thuốc cản quang Lần                  1,650,000                                -    
98   Chụp CLVT họng, thanh quản không tiêm thuốc cản quang Lần                     950,000                                -    
99   Chụp CLVT mạch máu não có cản quang Lần                  1,800,000                    632,000  
100   Chụp CLVT mũi xoang có tiêm thuốc cản quang Lần                  1,650,000                                -    
101   Chụp CLVT mũi xoang không tiêm thuốc cản quang Lần                     950,000                                -    
102   Chụp CLVT phần mềm Lần                  1,100,000                                -    
103   Chụp CLVT phần mềm có tiêm thuốc cản quang Lần                  1,800,000                                -    
104   Chụp CLVT sọ não có tiêm thuốc cản quang Lần                  1,800,000                    632,000  
105   Chụp CLVT sọ não có tiêm thuốc cản quang (xoang + sọ) Lần                  1,800,000                    632,000  
106   Chụp CLVT sọ não có tiêm thuốc cản quang và có dựng hình 3D Lần                  1,800,000                    632,000  
107   Chụp CLVT sọ não không tiêm thuốc cản quang Lần                  1,100,000                    522,000  
108   Chụp CLVT sọ não không tiêm thuốc cản quang (xoang + sọ) Lần                  1,100,000                    522,000  
109   Chụp CLVT tai-xương đá có tiêm thuốc cản quang Lần                  2,500,000                    632,000  
110   Chụp CLVT tai-xương đá không tiêm thuốc Lần                  1,100,000                    522,000  
111   Chụp CLVT tưới máu não (CT perfusion) Lần                  2,500,000                    632,000  
112   CT Chụp có cản quang (đóng thêm) Lần                     700,000                                -    
113   CT In lại phim cũ (01 tấm) Lần                     100,000                                -    
114   CT In ra dia CD Lần                     100,000                                -    
115 MRI Chụp  cộng  hưởng  từ  động  học  sàn  chậu,  tống  phân (defecography-MR) Lần                  2,500,000                1,311,000  
116   Chụp cộng hưởng từ - MRA não (lấy từ giữa động mạch chủ trở lên) Lần                  2,500,000                                -    
117   Chụp cộng hưởng từ bạch mạch có tiêm tương phản đặc hiệu Lần                  3,200,000                2,214,000  
118   Chụp cộng hưởng từ bạch mạch có tiêm tương phản không đặc hiệu Lần                  3,200,000                2,214,000  
119   Chụp cộng hưởng từ bìu, dương vật Lần                  2,500,000                1,311,000  
120   Chụp cộng hưởng từ bìu, dương vật có tiêm chất tương phản Lần                  3,200,000                2,214,000  
121   Chụp cộng hưởng từ các bó sợi thần kinh (tractography) hay Chụp Cộng hưởng từ khuếch tán sức căng (DTI - Diffusion Tensor Imaging) Lần                  4,000,000                3,165,000  
122   Chụp cộng hưởng từ cột sống cổ Lần                  2,500,000                1,311,000  
123   Chụp cộng hưởng từ cột sống cổ có tiêm tương phản Lần                  3,200,000                2,214,000  
124   Chụp cộng hưởng từ cột sống ngực Lần                  2,500,000                1,311,000  
125   Chụp cộng hưởng từ cột sống ngực có tiêm tương phản Lần                  3,200,000                2,214,000  
126   Chụp cộng hưởng từ cột sống thắt lưng - cùng Lần                  2,500,000                1,311,000  
127   Chụp cộng hưởng từ cột sống thắt lưng - cùng có tiêm tương phản Lần                  3,200,000                2,214,000  
128   Chụp cộng hưởng từ đánh giá bánh nhau (rau) Lần                  3,200,000                2,214,000  
129   Chụp cộng hưởng từ đáy sọ và xương đá Lần                  3,200,000                2,214,000  
130   Chụp cộng hưởng từ dây thần kinh ngoại biên (neurography MR) Lần                  3,200,000                1,311,000  
131   Chụp cộng hưởng từ động mạch chi dưới có tiêm tương phản* Lần                  3,200,000                2,214,000  
132   Chụp cộng hưởng từ động mạch chi dưới* Lần                  2,500,000                1,311,000  
133   Chụp cộng hưởng từ động mạch chi toàn thân Lần                  4,800,000                                -    
134   Chụp cộng hưởng từ động mạch chi trên có tiêm tương phản* Lần                  3,200,000                2,214,000  
135   Chụp cộng hưởng từ động mạch chi trên* Lần                  2,500,000                1,311,000  
136   Chụp cộng hưởng từ động mạch chủ-chậu Lần                  3,200,000                2,214,000  
137   Chụp cộng hưởng từ động mạch chủ-ngực Lần                  3,200,000                2,214,000  
138   Chụp cộng hưởng từ động mạch toàn thân có tiêm tương phản Lần                  5,500,000                                -    
139   Chụp cộng hưởng từ động mạch vành Lần                  3,200,000                2,214,000  
140   Chụp cộng hưởng từ gan với chất tương phản đặc hiệu mô Lần                  9,500,000                8,665,000  
141   Chụp cộng hưởng từ hệ mạch cổ có tiêm chất tương phản Lần                  3,200,000                2,214,000  
142   Chụp cộng hưởng từ hệ mạch cổ không tiêm chất tương phản Lần                  2,500,000                1,311,000  
143   Chụp cộng hưởng từ hốc mắt và thần kinh thị giác Lần                  2,500,000                1,311,000  
144   Chụp cộng hưởng từ hốc mắt và thần kinh thị giác có tiêm chất tương phản Lần                  3,200,000                2,214,000  
145   Chụp cộng hưởng từ khớp cổ chân Lần                  2,500,000                                -    
146   Chụp cộng hưởng từ khớp cổ chân có tiêm thuốc tương phản Lần                  3,200,000                                -    
147   Chụp cộng hưởng từ khớp cổ tay Lần                  2,500,000                1,311,000  
148   Chụp cộng hưởng từ khớp cổ tay có tiêm tương phản tĩnh mạch Lần                  3,200,000                2,214,000  
149   Chụp cộng hưởng từ khớp có tiêm tương phản nội khớp Lần                  3,200,000                2,214,000  
150   Chụp cộng hưởng từ khớp gối Lần                  2,500,000                1,311,000  
151   Chụp cộng hưởng từ khớp gối có tiêm tương phản tĩnh mạch Lần                  3,200,000                2,214,000  
152   Chụp cộng hưởng từ khớp háng Lần                  2,500,000                1,311,000  
153   Chụp cộng hưởng từ khớp háng có tiêm tương phản tĩnh mạch Lần                  3,200,000                2,214,000  
154   Chụp cộng hưởng từ khớp khủy có tiêm tương phản tĩnh mạch Lần                  3,200,000                2,214,000  
155   Chụp cộng hưởng từ khớp khuỷu Lần                  2,500,000                1,311,000  
156   Chụp cộng hưởng từ khớp ngón tay Lần                  2,500,000                1,311,000  
157   Chụp cộng hưởng từ khớp ngón tay có tiêm tương phản tĩnh mạch Lần                  3,200,000                2,214,000  
158   Chụp cộng hưởng từ khớp vai Lần                  2,500,000                1,311,000  
159   Chụp cộng hưởng từ khớp vai có tiêm tương phản tĩnh mạch Lần                  3,200,000                2,214,000  
160   Chụp cộng hưởng từ khuếch tán (DWI - Diffusion-weighted Imaging) Lần                  2,500,000                1,311,000  
161   Chụp cộng hưởng từ lồng ngực Lần                  2,500,000                1,311,000  
162   Chụp cộng hưởng từ lồng ngực có tiêm thuốc cản quang Lần                  3,200,000                2,214,000  
163   Chụp cộng hưởng từ não- mạch não có tiêm chất tương phản Lần                  3,200,000                2,214,000  
164   Chụp cộng hưởng từ não- mạch não có tiêm chất tương phản có dựng hình   Lần                  3,600,000                                -    
165   Chụp cộng hưởng từ não- mạch não không tiêm chất tương phản (TOP 3D) Lần                  2,500,000                1,311,000  
166   Chụp cộng hưởng từ não- mạch não không tiêm chất tương phản có dựng hình   Lần                  2,900,000                                -    
167   Chụp cộng hưởng từ nội soi ảo khung đại tràng (virtual colonoscopy) Lần                  3,200,000                2,214,000  
168   Chụp cộng hưởng từ phần mềm chi Lần                  2,500,000                1,311,000  
169   Chụp cộng hưởng từ phần mềm chi có tiêm tương phản Lần                  3,200,000                2,214,000  
170   Chụp cộng hưởng từ phổ não (spect tính rography) Lần                  4,000,000                3,165,000  
171   Chụp cộng hưởng từ phổ tuyến tiền liệt Lần                  4,000,000                3,165,000  
172   Chụp cộng hưởng từ phổ tuyến vú Lần                  4,000,000                3,165,000  
173   Chụp cộng hưởng từ ruột non (enteroclysis) Lần                  3,200,000                2,214,000  
174   Chụp cộng hưởng từ sọ não Lần                  2,500,000                1,311,000  
175   Chụp cộng hưởng từ sọ não chức năng Lần                  4,000,000                3,165,000  
176   Chụp cộng hưởng từ sọ não có tiêm chất tương phản Lần                  3,200,000                2,214,000  
177   Chụp cộng hưởng từ tầng bụng có tiêm chất tương phản (gồm: chụp cộng hưởng từ gan-mật, tụy, lách, thận, dạ dày- tá tràng...) Lần                  3,200,000                2,214,000  
178   Chụp cộng hưởng từ tầng bụng không tiêm chất tương phản (gồm: chụp cộng hưởng từ gan-mật, tụy, lách, thận, dạ dày- tá tràng...) Lần                  2,500,000                1,311,000  
179   Chụp cộng hưởng từ tầng trên ổ bụng có khảo sát mạch các tạng (bao gồm mạch: gan, tụy, lách và mạch khối u) Lần                  3,200,000                2,214,000  
180   Chụp cộng hưởng từ thai nhi Lần                  2,500,000                1,311,000  
181   Chụp cộng hưởng từ thông khí phổi (Heli) Lần                  3,200,000                2,214,000  
182   Chụp cộng hưởng từ tim Lần                  3,200,000                2,214,000  
183   Chụp cộng hưởng từ tĩnh mạch Lần                  2,500,000                1,311,000  
184   Chụp cộng hưởng từ tĩnh mạch có tiêm tương phản Lần                  3,200,000                2,214,000  
185   Chụp cộng hưởng từ toàn thân tầm soát và đánh giá giai đoạn có tiêm tương phản Lần                  3,200,000                                -    
186   Chụp cộng hưởng từ toàn thân tầm soát và đánh giá giai đoạn TNM Lần                  3,200,000                                -    
187   Chụp cộng hưởng từ tưới máu các tạng Lần                  4,000,000                3,165,000  
188   Chụp cộng hưởng từ tưới máu não (perfusion) Lần                  3,200,000                2,214,000  
189   Chụp cộng hưởng từ tuyến tiền liệt có tiêm tương phản Lần                  3,200,000                2,214,000  
190   Chụp cộng hưởng từ tuyến vú Lần                  2,500,000                1,311,000  
191   Chụp cộng hưởng từ tuyến vú động học có tiêm tương phản Lần                  3,200,000                2,214,000  
192   Chụp cộng hưởng từ tuyến yên có tiêm chất tương phản (khảo sát động học) Lần                  3,200,000                2,214,000  
193   Chụp cộng hưởng từ vùng chậu (gồm: chụp cộng hưởng từ tử cung-phần phụ, tiền liệt tuyến, đại tràng chậu hông, trực tràng, các khối u vùng chậu…) Lần                  2,500,000                1,311,000  
194   Chụp cộng hưởng từ vùng chậu có tiêm chất tương phản (gồm: chụp cộng hưởng từ tử cung-phần phụ, tiền liệt tuyến, đại tràng chậu hông, trực tràng, các khối u vùng chậu…) Lần                  3,200,000                2,214,000  
195   Chụp cộng hưởng từ vùng chậu dò hậu môn Lần                  3,200,000                2,214,000  
196   Chụp cộng hưởng từ vùng mặt – cổ Lần                  2,500,000                1,311,000  
197   Chụp cộng hưởng từ vùng mặt – cổ có tiêm tương phản Lần                  3,200,000                2,214,000  
198   Chụp cộng hưởng từ xương và tủy xương bàn chân Lần                  2,500,000                1,311,000  
199   Chụp cộng hưởng từ xương và tủy xương bàn chân có tiêm tương phản Lần                  3,200,000                2,214,000  
200   Chụp cộng hưởng từ xương và tủy xương cẳng chân Lần                  2,500,000                1,311,000  
201   Chụp cộng hưởng từ xương và tủy xương cẳng chân có tiêm tương phản Lần                  3,200,000                2,214,000  
202   Chụp cộng hưởng từ xương và tủy xương cẳng tay Lần                  2,500,000                1,311,000  
203   Chụp cộng hưởng từ xương và tủy xương cẳng tay có tiêm tương phản Lần                  3,200,000                2,214,000  
204   Chụp cộng hưởng từ xương và tủy xương cánh tay Lần                  2,500,000                1,311,000  
205   Chụp cộng hưởng từ xương và tủy xương cánh tay có tiêm tương phản Lần                  3,200,000                2,214,000  
206   Chụp cộng hưởng từ xương và tủy xương cổ chân Lần                  2,500,000                1,311,000  
207   Chụp cộng hưởng từ xương và tủy xương cổ chân có tiêm tương phản Lần                  3,200,000                2,214,000  
208   Chụp cộng hưởng từ xương và tủy xương đùi Lần                  2,500,000                1,311,000  
209   Chụp cộng hưởng từ xương và tủy xương đùi có tiêm tương phản Lần                  3,200,000                2,214,000  
210   Chụp cộng hưởng từ xương và tủy xương gót Lần                  2,500,000                1,311,000  
211   Chụp cộng hưởng từ xương và tủy xương gót có tiêm tương phản Lần                  3,200,000                2,214,000  
212   Chụp cộng hưởng từ xương và tủy xương ngón chân Lần                  2,500,000                1,311,000  
213   Chụp cộng hưởng từ xương và tủy xương ngón chân có tiêm tương phản Lần                  3,200,000                2,214,000  
214   MRI chụp không in phim Lần                  1,200,000                                -    
215   MRI In lại phim cũ (01 tấm) Lần                     100,000                                -    
216   MRI In ra dia CD Lần                     100,000                                -    
217   MRI tiêm thuốc tương phản từ (thu thêm) Lần                     700,000                                -    
218 SIÊU ÂM Siêu âm các tuyến nước bọt Lần                     250,000                      43,900  
219   Siêu âm độ đàn hồi gan* Lần                     350,000                      82,300  
220   Siêu âm động mạch cảnh 2 bên Lần                     350,000                    222,000  
221   Siêu âm Doppler động mạch thận 2 bên Lần                     350,000                                -    
222   Siêu âm Doppler động mạch, tĩnh mạch chi dưới Lần                     350,000                    222,000  
223   Siêu âm Doppler động mạch, tĩnh mạch chi trên Lần                     350,000                                -    
224   Siêu âm Doppler thai Lần                     350,000                                -    
225   Siêu âm Doppler tim, van tim Lần                     400,000                    222,000  
226   Siêu âm Doppler tinh hoàn, mào tinh hoàn hai bên Lần                     250,000                      43,900  
227   Siêu âm hạch vùng cổ Lần                     250,000                      43,900  
228   Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến) Lần                     250,000                      43,900  
229   Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay….) Lần                     250,000                      43,900  
230   Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) Lần                     250,000                      43,900  
231   Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ….) Lần                     250,000                      43,900  
232   Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) Lần                     250,000                      43,900  
233   Siêu âm thành ngực (cơ, phần mềm thành ngực) Lần                     250,000                      43,900  
234   Siêu âm tiền liệt tuyến* Lần                     250,000                    181,000  
235   Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường bụng Lần                     250,000                      43,900  
236   Siêu âm tử cung phần phụ Lần                     250,000                      43,900  
237   Siêu âm tuyến giáp Lần                     250,000                      43,900  
238   Siêu âm tuyến vú hai bên Lần                     250,000                      43,900  
239   Siêu âm cấp cứu đánh giá tiền gánh tại giường bệnh ở người bệnh sốc Lần                     320,000                                -    
240   Siêu âm dẫn đường đặt catheter động mạch cấp cứu Lần                     320,000                      43,900  
241   Siêu âm dẫn đường đặt catheter tĩnh mạch cấp cứu Lần                     320,000                      43,900  
242   Siêu âm Doppler mạch cấp cứu tại giường Lần                     400,000                    222,000  
243   Siêu âm Doppler xuyên sọ Lần                     800,000                    444,000  
244   Siêu âm Doppler xuyên sọ cấp cứu tại giường Lần                     400,000                    222,000  
245   Siêu âm khớp (một vị trí) Lần                        70,000                      43,900  
246   Siêu âm màng phổi cấp cứu Lần                     140,000                      87,800  
247   Siêu âm nội soi phế quản ống mềm Lần                  1,900,000                1,233,000  
248   Siêu âm ổ bụng tại giường cấp cứu Lần                        70,000                      43,900  
249   Siêu âm phần mềm (một vị trí) Lần                        70,000                      43,900  
250   Siêu âm tim cấp cứu tại giường Lần                     400,000                    222,000  
251   Đo loãng xương  Lần                     100,000                                -    
252   Đo loãng xương toàn thân Lần                     600,000                                -    
IV NỘI SOI TIÊU HÓA        
1   Nội soi thực quản - Dạ dày - Tá tràng cấp cứu Lần                     600,000                    244,000  
2   Nội soi thực quản - Dạ dày - Tá tràng có dùng thuốc tiền mê Lần                  1,300,000                                -    
3   Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng có sinh thiết Lần                     700,000                    433,000  
4   Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng không sinh thiết Lần                     600,000                    244,000  
5   Nội soi thực quản - Dạ dày - Tá tràng qua đường mũi Lần                     900,000                    580,000  
6   Nội soi trực tràng ống cứng Lần                                -    
7   Nội soi trực tràng ống cứng có sinh thiết Lần                     600,000                    189,000  
8   Nội soi trực tràng ống cứng không sinh thiết Lần                     500,000                    137,000  
9   Nội soi trực tràng ống mềm Lần                     500,000                    189,000  
10   Nội soi trực tràng ống mềm cấp cứu Lần                     600,000                    189,000  
11   Nội soi trực tràng ống mềm có dùng thuốc gây mê Lần                  1,100,000                    189,000  
12   Nội soi trực tràng ống mềm có sinh thiết Lần                     700,000                    291,000  
13   Nội soi trực tràng ống mềm không sinh thiết Lần                     500,000                    189,000  
14   Nội soi trực tràng toàn bộ có sinh thiết Lần                     700,000                    291,000  
15   Nội soi Dạ dày Đại trực tràng tiền mê Lần                  4,000,000                                -    
16 XN Giải Phẫu Bệnh Xét nghiệm Clor Test (HP) (trong nội soi) Lần                     100,000                                -    
17 Nội soi Cắt 1 polyp ống tiêu hóa < 1cm Lần                  1,600,000                1,038,000  
18   Cắt polyp ống tiêu hóa > 1cm hoặc nhiều polyp Lần  2,600,000 - 10,000,000               1,696,000  
19   Nội soi can thiệp - cắt gắp bã thức ăn dạ dày Lần                  2,400,000                    728,000  
20   Nội soi can thiệp - đặt stent ống tiêu hóa Lần                  1,300,000                    823,000  
21   Nội soi can thiệp - gắp giun, dị vật ống tiêu hóa Lần                  2,600,000                1,696,000  
22   Nội soi can thiệp - kẹp Clip cầm máu Lần                  2,400,000                    728,000  
23   Nội soi can thiệp - làm Clo test chẩn đoán nhiễm H.Pylori Lần                     700,000                    294,000  
24   Nội soi can thiệp - nhuộm màu chẩn đoán ung thư sớm Lần                  2,400,000                                -    
25   Nội soi can thiệp - Nong thực quản bằng bóng Lần                  4,000,000                2,277,000  
26   Nội soi can thiệp - sinh thiết niêm mạc ống tiêu hóa Lần                  2,400,000                                -    
27   Nội soi can thiệp - thắt búi giãn tĩnh mạch thực quản bằng vòng cao su Lần                  2,400,000                    728,000  
28   Nội soi can thiệp - tiêm cầm máu Lần                  2,400,000                    728,000  
29   Nội soi can thiệp - tiêm Histoacryl búi giãn tĩnh mạch phình vị Lần  1,100,000 - 6,000,000                   728,000  
30   Nội soi can thiệp - tiêm xơ búi giãn tĩnh mạch thực quản Lần                  2,400,000                    728,000  
31   Nội soi dạ dày có gây mê  Lần                  1,200,000                                -    
32   Nội soi dạ dày có gây mê + clor test Lần                  1,400,000                                -    
33   Nội soi đại tràng sigma không sinh thiết Lần                  1,200,000                    305,000  
34   Nội soi đại tràng sigma ổ có sinh thiết Lần                  1,500,000                    408,000  
35   Nội soi đại trực tràng toàn bộ can thiệp cấp cứu Lần                  2,400,000                    305,000  
36   Nội soi đại trực tràng toàn bộ ống mềm có dùng thuốc gây mê Lần                  2,800,000                    580,000  
37   Nội soi đại trực tràng toàn bộ ống mềm có sinh thiết Lần                  1,500,000                    408,000  
38   Nội soi đại trực tràng toàn bộ ống mềm không sinh thiết Lần                  1,200,000                    305,000  
39   Nội soi hậu môn ống cứng Lần                     200,000                    137,000  
40   Nội soi hậu môn ống cứng can thiệp - thắt trĩ bằng vòng cao su Lần                     400,000                    243,000  
41   Nội soi hậu môn ống cứng can thiệp - tiêm xơ búi trĩ Lần                     400,000                    243,000  
42   Nội soi mật tụy ngược dòng - (ERCP) Lần                  4,100,000                2,678,000  
43   Nội soi mật tụy ngược dòng can thiệp - cắt cơ oddi Lần                  4,100,000                2,678,000  
44   Nội soi ổ bụng Lần                  1,300,000                    825,000  
45   Nội soi ổ bụng có sinh thiết Lần                  1,500,000                    982,000  
46   Nội soi siêu âm đường tiêu hóa trên Lần                  1,800,000                1,164,000  
47   Nội soi siêu âm trực tràng Lần                  1,800,000                1,164,000  
48 VẬT TƯ TIÊU HAO TRONG NỘI SOI DV VTTH (CLIP) trong nội soi tiêu hóa Lần                     600,000                                -    
49   DV VTTH (CLOOP) trong nội soi tiêu hóa Lần                  1,200,000                                -    
50   DV VTTH (KIM CM) trong nội soi tiêu hóa Lần                     350,000                                -    
51   Bộ mở thông dạ dày qua da 24F Lần  4,800,000 - 6,000,000                               -    
V THĂM DÒ CHỨC NĂNG        
1   Đo chức năng hô hấp Lần                     250,000                    126,000  
2   Đo điện tim (ECG Holter)* Lần                     600,000                                -    
3   Đo điện cơ 2 tay hoặc 2 chân Lần                     400,000                    128,000  
4   Đo điện cơ 2 tay hoặc 2 chân (có kim dùng 1 lần) Lần                     700,000                    128,000  
5   Đo điện cơ 4 tay chân (có kim dùng 1 lần) Lần                     900,000                    128,000  
6   Đo điện cơ 4 tay chân (dẫn truyền) Lần                     600,000                    128,000  
7   Đo điện não Lần                     300,000                      64,300  
8   Đo điện não giấc ngủ ngắn Lần                     600,000                      64,300  
9   Đo điện tim Lần                        80,000                      32,800  
VI DỊCH VỤ GIƯỜNG        
1   Dịch vụ phòng loại 1 (Bao phòng - 2 giường) Ngày đêm                  2,500,000                    149,100  
2   Dịch vụ phòng loại 2 (2 giường) Ngày đêm                  1,000,000                    149,100  
3   Dịch vụ phòng loại 3 (3 giường) Ngày đêm                     700,000                    149,100  
4   Dịch vụ phòng ICU lầu trại/Giờ Giờ                        50,000    
5   Dịch vụ phòng ICU lầu trại Ngày                  1,200,000                    282,000  
6   Dịch vụ phòng ICU/Giờ Giờ                        90,000    
7   Dịch vụ phòng ICU/ngày đêm Ngày đêm                  2,160,000                    282,000  
8   Dịch vụ giường cấp cứu dưới 8 giờ Lần                     500,000    
9   Dịch vụ giường cấp cứu từ 8 đến 24 giờ Lần                  1,000,000    
10   Dịch vụ giường hậu phẫu - mổ về trong ngày Giờ                        30,000    
11   Dịch vụ giường HSCC - phòng hậu phẫu/ Giờ Giờ                     100,000    
       Tp. Hồ Chí Minh Ngày 20 tháng 10 năm 2020 
       BỆNH VIỆN ĐA KHOA NAM SÀI GÒN 
  • share1
  • zalo
  • share3