THÔNG BÁO: Về việc thay đổi giá tiền giường (Bảng giá áp dụng từ ngày 10/11/2020 đến khi có thông báo mới)

THÔNG BÁO

V/V: Về việc thay đổi giá tiền phòng

Chi nhánh công ty Cổ phần y tế Phúc Thịnh – Bệnh viện Đa khoa Nam Sài Gòn xin thông báo đế Quý khách hàng và toàn thể cán bộ nhân viên về việc thay đổi giá dịch vụ tiền giường của Bệnh Viện như sau:

  • Bảng giá tiền giường được quy định mức giá chi tiết theo số phòng đã được niêm yết sẵn đính kèm thông báo này.
  • Giá tiền giường không bao gồm suất ăn. Quý khách hàng đăng ký suất ăn với Điều dưỡng tại Khoa điều trị cho Khách hàng.
  • Bảng giá được áp dụng từ ngày 10/11/2020 đến khi có thông báo bảng giá mới.
  • Bảng giá này áp dụng cho Khách hàng nhập viện từ ngày 10/11/2020 trở về sau.

 

TP Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 11 năm 2020

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NAM SÀI GÒN

 

(Đã ký)

 

DƯƠNG CÔNG SÁNG

 

  • share1
  • zalo
  • share3