Cập Nhật Bảng Giá Thuốc Năm 2021 (Áp dụng từ 01/01/2021 đến khi có thông báo mới)

 

BẢNG GIÁ THUỐC 


Thời gian áp dụng từ ngày 01/01/2021 đến khi có thông báo mới.

 

STT

MÃ DƯỢC

THUỐC

GIÁ

ĐƠN VỊ

1 THT0034 5-Fluorouracil "Ebewe", 500mg/10ml,  240,000 Lọ
2 TTM0021 A.T.P, 20mg,  624 Viên
3 TTM0086 A.T Bisoprolol 5, 5mg,  250 Viên
4 TTH0168 A.T Esomeprazol Inj, 40mg,  11,760 Lọ
5 TTM0087 A.T Furosemid inj, 20mg/2ml,  1,183 Ống
6 TTK0161 A.T Olanzapine ODT 5 mg, 5mg,  456 Viên
7 THH0061 ACC 200 mg, 200 mg,  3,079 Gói
8 THH0001 Acemuc 100, 100mg,  1,982 Gói
9 THH0002 Acemuc 200, 200mg,  2,807 Gói
10 TKH0099 Acetazolamid, 250mg, hộp 10 vỉ x 10 viên 1,050 Viên
11 THH0043 Acetylcystein (Cty 3/2), 200mg,  756 Viên
12 THH0041 Acetylcystein ( STADA ), 200mg,  840 Viên
13 THH0064 Acetylcysteine Mekophar, 200mg,  489 Viên
14 THH0056 ACETYLCYSTEIN IMEXPHARM 200MG, 200mg,  1,008 Viên
15 THH0080 Acetylcystein khapharco, 200mg,  408 Viên
16 TBK0016 Acid Folic, .,  302 Viên
17 TKS0192 ACISTE 1 MIU, 1000000 đvqt,  385,000 Lọ
18 TKS0136 ACISTE 2 MIU, hộp 10 lọ,  693,000 Lọ
19 TLX0013 Aclasta (dạng truyền), 5mg, 100ml 7,245,000 Lọ
20 TTH0158 Actapulgite, 3g,  3,630 Gói
21 TDH0009 Actrapid, 1000IU/ml, 10ml 142,276 Lọ
22 TGD0068 Acupan, 20mg, 2ml 36,960 Ống
23 TKH0028 Acyclovir, 400mg,  2,875 Viên
24 TKH0065 Acyclovir Stada 200mg, 200mg,  1,495 Viên
25 TKH0029 Acyclovir Stada 800mg, 800mg,  4,600 Viên
26 TDN0009 ACYCLOVIR STADA CREAM 5g, 5g,  17,920 Tube
27 TKH0179 Acyclovir Stella 800mg, 800mg,  4,600 Viên
28 TDN0099 Acyclovir Stella cream, 5g,  17,685 Tube
29 TKH0153 Adazol 400mg, 400mg,  2,875 Viên
30 TCC0001 Adrenaline, 1mg/1ml,  3,910 Ống
31 TCC0047 Adrenaline- BFS 1mg, 1mg/1ml,  2,174 Ống
32 TKH0054 Adrenoxyl 10mg, 10mg,  1,719 Viên
33 TBK0076 AD Tamy, 2000UI; 250UI 780 Viên
34 THI0034 Aerius, 0.5mg/ml, 60ml 88,368 Chai
35 THI0033 Aerius, 5mg,  10,662 Viên
36 TGD0144 Aescin 20, 20mg,  3,427 Viên
37 TTH0002 Air-x, 80mg,  1,020 Viên
38 TTH0003 AIR-X 15ml giọt, 15ml,  23,214 Chai
39 TKH0062 AKURIT-4, .,  7,280 Viên
40 TGD0060 Alaxan, 325mg/200 mg,  1,304 Viên
41 TKH0048 Albendazole Stada, 400mg, Hộp/ 1 viên,  3,795 Viên
42 TDT0072 Albiomin 20%, 200g/l,, 100ml 1,361,800 Chai
43 TDT0090 Albiomin 20%, 50ml, 50ml 792,000 Chai
44 TNM0040 Alcaine 0.5%, 15ml,  44,106 Lọ
45 TMP0003 ALCORAL, 60ml, 60ml 67,200 Chai
46 TTM0056 ALDACTONE 25mg, 25mg,  2,270 Viên
47 TNM0014 Alegysal, .,  85,972 Chai
48 TLX0016 ALENTA 70MG - H/4 viên ( Alendronate 70mg ), 70mg H/4 viên,  44,800 Viên
49 TGD0131 Algotra 37,5mg/325mg, 37,5mg/325mg, Sủi 9,855 Viên
50 THI0002 Allerfar, 4mg,  94 Viên
51 TGD0135 Allopsel 300, 300mg,  2,214 Viên
52 TGD0057 Allopurinol Stada 300 mg, 300mg,  1,080 Viên
53 TGD0154 Allopurinol Stella 300mg, 300mg,  708 Viên
54 THT0005 ALOXI, 0,25MG/5ML,  2,700,000 Lọ
55 TKV0001 ALPHA CHOAY, 2.1 mg,  2,491 Viên
56 TKV0019 Alphachymotrypsin, 4.2mg,  370 Viên
57 TKV0041 Alphachymotrypsin - BVP, 4200USP,  672 Viên
58 TNM0043 Alphagan P, 5ml, 0.15% 113,668 Lọ
59 TKV0037 Alphatrypa-Fort DT, 8,4mg,  2,070 Viên
60 TDT0028 Alvesin 10E, 500ml,  187,200 Chai
61 TDT0027 Alvesin 10E, 250ml,  112,800 Chai
62 TDT0001 Alvesin 5E, 500ml,  154,800 Chai
63 TDT0038 Alvesin 5E, 250ml,  91,800 Chai
64 TTH0118 Alzole, 40mg,  374 Viên
65 TDN0076 AMCINOL-PASTE, 5G,  11,200 Tube
66 TGD0088 AMEFLU Daytime, H/100 viên,  1,206 Viên
67 TKS0262 Amikan, 500mg/2ml 44,800 Lọ
68 TTK0103 Aminazin, 25mg,  173 Viên
69 TTK0008 Aminazin 1,25%, 25mg, 2ml 1,893 Ống
70 TDT0051 Aminoplasma Braun 5%, 250ml,  81,018 Chai
71 TDT0003 Aminoplasmal B.Braun 10% E, 10%, 500ml 191,880 Chai
72 TDT0002 Aminoplasmal B.Braun 10% E, 10%, 250ml 127,680 Chai
73 TDT0004 Aminoplasmal Hepa 10%, 500ml,  226,170 Chai
74 TDT0077 Amiparen - 10, 10%, 200ml 75,600 Chai
75 TDT0078 Amiparen - 10, 10%, 500ml 141,600 Chai
76 TTK0063 Amitriptylin 25mg, 25mg,  284 Viên
77 THA0063 Amlibon, 10 mg,  1,540 Viên
78 THA0032 AMLIBON 5MG, 5mg,  2,415 Viên
79 THA0020 Amloboston, 5mg,  840 Viên
80 THA0026 Amlodipine - Domesco, 5mg,  680 Viên
81 THA0002 Amlor, 5mg,  9,100 Viên
82 THA0060 Amlor Phzer (viên nén), 5mg,  8,504 Viên
83 TKS0122 Amoksiklav Quicktabs 1000 mg, 1000mg -  H/14 viên,  14,841 Viên
84 TKS0123 Amoksiklav Quicktabs 625 mg, 625mg,  11,196 Viên
85 TKS0151 AMOXICILIN 500mg DOMESCO, 500mg,  756 Viên
86 TKS0188 Amoxicillin Mekophar, 500mg,  920 Viên
87 TKS0003 AMOXYCILIN 500mg Vidipha, 500mg,  743 Viên
88 TBK0022 Ampha e-400, .,  840 Viên
89 TKS0252 Amphot, 50mg 165,165 Lọ
90 TKN0007 Amphotret, 50mg/10ml,  275,000 Lọ
91 THH0083 Anginovag, 10ml,  117,263 Lọ
92 TGD0105 Angut, 300mg,  390 Viên
93 TTH0004 Antibio Pro, 1g, Hộp/100 gói,  5,863 Gói
94 TTK0162 Antivic 75, 75mg 1,280 Viên
95 THT0036 Anzatax, 100mg/16.7ml,  5,890,500 Lọ
96 THT0038 Anzatax, 30mg/5ml,  1,890,000 Lọ
97 THI0027 Apifexo 120, 120mg,  4,025 Viên
98 THI0026 Apifexo 180, 180mg,  6,160 Viên
99 TKS0201 Apilevo 750, 750mg,  13,440 Viên
100 THH0067 Apimuc 200, 200mg,  2,875 Viên
101 TDH0030 Apiryl 2, 2mg,  2,185 Viên
102 THA0006 Aprovel, 150mg,  11,780 Viên
103 THA0011 Aprovel 300, 300mg,  17,670 Viên
104 TTH0142 Arazol - Tab 20, 20mg,  4,600 Viên
105 TGD0054 Arcoxia 60, 60mg,  15,929 Viên
106 TGD0108 Arcoxia Tab 90mg, 90mg,  17,522 Viên
107 TKH0139 Aremta, 150mg,  42,560 Viên
108 TLX0017 Arenmax  Tab, 91,37mg,  84,000 Viên
109 TBG0009 Argistad, 500mg,  1,610 Viên
110 TTK0121 ARICEPT EVESS 5MG, 5mg,  71,120 Viên
111 TGD0065 Artrodar, 50mg,  13,965 Viên
112 TTM0088 Aspirin (Agimexpharm ), 81 mg,  126 Viên
113 TTM0030 Aspirin ( Vidipha), 81mg,  142 Viên
114 TTM0052 ASPIRIN 81 ( TRÀ VINH), .,  300 Viên
115 TTM0055 ASPIRIN PH8, 500mg,  497 Viên
116 TTM0037 Atenolol Stada, 50mg, Hộp/100 viên,  855 Viên
117 TKH0157 Atigluco 1500 sac, 1500mg 1,377 Gói
118 TTK0189 Atileucine inj, 500mg, 5ml 12,701 Ống
119 TTH0169 Atimezon, 40mg,  11,760 Lọ
120 THH0053 Atisalbu, 2mg/5ml, 30ML 19,712 Chai
121 TMM0019 Atozet, 10mg/10mg,  22,288 Viên
122 TTH0157 Atropine-BFS, 0,25mg/ml, 1ml 570 Ống
123 TTH0061 Atropin sulfat 0,25 mg/1 ml, 0.25mg/1ml,  600 Ống
124 TKS0008 Augmentin, 625mg,  13,368 Viên
125 TKS0005 Augmentin 1G, 1g,  23,292 Viên
126 TKS0006 Augmentin 250mg, 250mg,  12,180 Gói
127 TKS0085 Augmentin 500mg/62.5 mg, 500mg/62.5 mg,  17,935 Gói
128 TKS0131 AUGMEX, 500mg ;125mg,  10,954 Viên
129 TKH0027 Auricularum, 90.000IU/100.000IU/1,  284,900 Lọ
130 THH0078 Avamys Nasal Spray (120 liều), 27.5mcg, 120 liều 231,000 Chai
131 THH0077 Avamys Spray (60 liều), 27.5mcg, 60 liều 190,510 Chai
132 THT0051 Avastin, 400mg, 16ml 31,080,000 Lọ
133 TKS0196 Avelox, 400mg/250ml,  404,250 Chai
134 TKS0233 Avelox Tab, 400mg,  64,691 Viên
135 TKH0060 Avodart, 0.5mg,  19,328 Viên
136 TTH0115 Axitan 40mg, 40mg,  2,009 Viên
137 TKS0147 Axotini 500, hộp/ 100 viên,  600 Viên
138 TKS0099 Axuka, 1.2g,  43,677 Lọ
139 TNM0022 Azarga, .,  341,880 Chai
140 TKS0130 Azatyl, 1g,  81,144 Lọ
141 TKS0114 Azicine, 250mg,  3,910 Gói
142 TKS0115 Azicine, (H/6 viên),  3,726 Viên
143 TNM0023 Azopt, 1% / 5ml,  128,370 Chai
144 TGD0139 Baclopain 10, 10mg,  2,300 Viên
145 THH0003 Bambec 10, 10mg,  6,316 Viên
146 TTK0102 BAMIFEN, 10mg Hộp/60 viên,  3,105 Viên
147 TBG0002 BAR ( H/180 viên), 100mg, 75mg, 75mg,  58,099 Chai
148 TKS0154 BASULTAM, 2G,  206,800 Lọ
149 TÐK0003 B complex C, .,  597 Viên
150 THA0061 Beatil, 4mg/10mg,  6,195 Viên
151 TBK0048 Becozyme, 2ml,  13,440 Ống
152 TNT0012 Belara, Hộp 21 viên 176,000 Hộp
153 TTH0165 Beprasan, 10mg,  9,408 Viên
154 TKH0047 Berlthyrox 100, 100mg,  588 Viên
155 TÐK0004 BEROCCA, Hộp/10 viên Hộp/15 viên,  7,891 Viên
156 THH0004 Berodual, 0.05mg/ 0.02mg, 200 nhát / 10ml 145,555 Lọ
157 THH0042 Berodual SOL 20ML, 20ml,  108,496 Lọ
158 TDN0053 BETADINE ANTISEPTIC SOLUTION, ., 30ml 36,399 Chai
159 TDN0079 BETADINE ANTISEPTIC SOLUTION 125ML, ., 125ML 47,823 Chai
160 TDN0051 Betadine Gargle and Mouthwash, 1%, 125ml 66,303 Chai
161 TDN0052 BETADINE VAGINAL DOUCHE, .,  52,032 Chai
162 TTK0168 Betahistin 16 A.T, 16 mg,  259 Viên
163 TTK0141 Betahistin 8 A.T, 8mg,  266 Viên
164 TTK0115 Betahistine Blue, 16mg,  3,634 Viên
165 TTM0049 Betaloc zok, 25mg,  5,047 Viên
166 TTM0050 Betaloc zok, 50mg,  7,119 Viên
167 TTK0004 Betaserc, 16mg,  4,020 Viên
168 TTK0178 Betaserc, 24mg,  6,379 Viên
169 TPT0028 BFS-Neostigmine 0.5, 0,5mg/ml,  20,475 Ống
170 TKH0122 BFS-TRANEXAMIC, 250mg/5ml,  8,232 Ống
171 TKH0121 BFS- TRANEXAMIC, 500mg/10ml,  15,680 Ống
172 TDN0095 Biafine, 93g,  101,300 tuýp
173 TDN0037 BIAFINE EMULSION, 46,5g,  94,421 Tube
174 TKS0182 Bicebid 200, 200mg,  3,441 Viên
175 TGD0104 Bidivon, 400mg,  454 Viên
176 TKS0266 Bifotin 1g, 1g,  41,160 Lọ
177 TKS0185 Bifucil, 500mg,  3,170 Viên
178 TKS0241 Bigentil 100, 100mg/2ml, 2ml 41,440 Lọ
179 THI0036 Bilaxten, 20mg,  8,848 Viên
180 THT0042 Biluracil 250, 250mg/5ml,  47,250 Lọ
181 THT0043 Biluracil 500, 500mg/10ml,  78,750 Lọ
182 TKH0077 BINYSTAR, 25000IU,  1,650 Gói
183 TKS0180 Biofazolin, 1g,  33,600 Lọ
184 TTH0162 Biolac, 500mg 888 Viên
185 TBK0042 BIOTIN, 5mg,  1,020 Viên
186 TTM0045 BIRESORT, 10mg,  660 Viên
187 THA0065 Biscapro 2,5, 2,5mg,  540 Viên
188 TDT0081 Biseko 50g/l, 50ml,  1,140,000 Chai
189 THH0040 Bisolvon Kids, .,  35,407 Chai
190 THH0005 Bisolvon Tablets, 8mg,  2,222 Viên
191 THA0062 Bisoplus HCT, 5mg/12.5mg,  2,640 Viên
192 TTM0075 Bisostad 5, 5mg,  1,932 Viên
193 TTH0178 Biviantac, 800,4mg; 612mg; 80mg,  4,428 Gói
194 TKH0138 Bividios, 450 mg; 50 mg,  3,450 Viên
195 TTH0152 Bivigas, 1g,  5,175 Gói
196 THI0029 Bluecezin, 10mg,  4,543 Viên
197 TTH0092 Bobotic Oral Drops, 30ml,  99,680 Chai
198 THT0035 Bocartin 150, 150mg/15ml,  504,000 Lọ
199 TDN0060 Bộ dụng cụ rửa mũi NeilMed Sinus Rinse, 1 bình + 10 gói,  283,800 Bộ
200 TDN0064 Bộ dụng cụ rửa mũi RINORIN 30 (1 bình + 30 gói), .,  173,250 Bộ
201 TGD0141 Bofalgan, 1g/100ml,  42,000 Chai
202 TBG0012 Boganic (BĐ), hộp 40 viên,  900 Viên
203 TBG0001 BOGANIC hộp 100 viên, .,  819 Viên
204 TGD0079 Brexin, 20mg,  9,341 Viên
205 THH0022 Bricanyl, 0.5mg/ml,  13,429 Ống
206 TTK0077 BRIDION 100MG/ML 2ml/lọ, 100MG/ML,  2,116,730 Lọ
207 TLX0018 Briozcal, 500mg,  3,433 Viên
208 THH0060 Bromhexin Actavis 8mg, 8mg,  876 Viên
209 THH0039 Bromhexine, 4mg/2ml,  14,000 Ống
210 THH0084 Brosuvon, 4mg, 5ml 3,324 Gói
211 TDN0096 Bupinol Gel, 10g,  95,200 Tube
212 TPT0009 Bupivacaine, 5mg/Ml,  123,625 Lọ
213 TGD0002 Buscopan, 10mg,  1,288 Viên
214 TTH0044 Buscopan, 20 mg/ml,  9,382 Ống
215 TBK0031 Calci clorid 500mg/ 5ml, 500mg/ 5ml,  1,893 Ống
216 TLX0012 Calci D 518, 518mg/ 100IU,  2,990 Viên
217 TLX0007 Calci-D MKP, .,  448 Viên
218 TCC0022 Calci glubionat kabi, 5ml,  6,459 Ống
219 THT0049 Calcilinat, 100mg/10ml,  173,250 Lọ
220 THT0047 Calcilinat F100, 100mg,  189,000 Lọ
221 TBK0064 Calcitriol, 0,25 mcg,  852 Viên
222 TBK0002 Calcium Corbiere 10ml, 10ml,  5,604 Ống
223 TBK0003 Calcium Corbiere 5ml, 5ml,  4,657 Ống
224 TKH0164 CALCIUM FOLINATE, 50mg/ml,  72,800 Lọ
225 TCC0003 CALCIUM GLUCONATE PROAMP 10%, Hộp/50 ống,  15,523 Ống
226 TLX0009 Calcium Sandoz, 500mg,  5,302 Viên
227 TBK0061 Calcium Stada 500 mg, 2.940mg; 300mg,  4,025 Viên
228 TBK0077 Calcium Stella 500 mg, 2.940mg; 300mg,  4,025 Viên
229 TBK0065 Calci- vitamin D, 600mg; 400IU,  2,300 Viên
230 TLX0020 Calco, 50IU,  67,200 Ống
231 TBK0053 Calsfull, 500 mg,  2,841 Viên
232 TDN0106 Camisept, ., 220ml 137,500 Chai
233 THT0033 Campto, 40mg/2ml 2,550,000 Lọ
234 THT0032 Campto, 100mg/5ml 5,100,000 Lọ
235 TKH0127 Cancidas, 50mg,  6,930,000 Lọ
236 TKH0128 Cancidas, 70mg,  8,877,750 Lọ
237 TKH0084 CANESTEN, 100mg,  10,808 Viên
238 TPCN015 Canxi Unical, .,  220,000 Hộp
239 TKH0081 CAO ÍCH MẪU - Chai/180 ml, ., 180ML 40,625 Chai
240 TDN0059 Cao xoa bách xà, .,  33,600 Lọ
241 TTM0003 Captopril Stada, 25mg,  600 Viên
242 TTM0082 Captopril Stella, 25mg,  540 Viên
243 TTK0016 Carbamazepin, 200mg,  1,087 Viên
244 THT0012 CARBOPLASTIN, 150mg,  495,000 Lọ
245 TPCN017 Carbothiol 2%, ., 125ml 42,560 Chai
246 TBK0074 Cardioton, 30mg,  8,064 Viên
247 TKH0074 Carduran, 2mg,  9,447 Viên
248 TTK0113 Cavinton, 5mg,  3,045 Viên
249 TTK0114 Cavinton, 10mg/2ml,  20,533 Ống
250 TKS0245 Ceclor Sus 125mg, 125mg, 30ml 56,672 Lọ
251 TKS0193 Cefalexin - Domesco, 500mg,  1,056 Viên
252 TKS0189 Cefalotin, 1g,  68,443 Lọ
253 TKS0063 Cefaxone, 1g,  12,096 Lọ
254 TKS0267 Cefazolin 1G, 1g,  24,640 Lọ
255 TKS0132 Cefazolin Actavis 1g, 1g,  24,080 Lọ
256 TKS0261 Cefcenat 500, 500mg,  5,118 Viên
257 TKS0199 Cefdina 300, 300mg,  9,520 Viên
258 TKS0011 Cefixim (VPC), 200mg,  1,739 Viên
259 TKS0139 CEFIXIME ( XN 150), 200MG,  2,070 Viên
260 TKS0121 Cefobid, 1g,  138,270 Lọ
261 TKS0144 CEFOVIDI, 1g,  7,174 Lọ
262 TKS0133 Ceftazidime kabi, 1g,  46,229 Lọ
263 TKS0256 CEFTRIONE 1g, 1g,  13,994 Lọ
264 TKS0162 Cefuroxim axetil 500, 500mg,  3,381 Viên
265 TKS0149 CEFUROXIM TIPHARCO 500MG, 500mg,  4,485 Viên
266 TKS0069 Cefuroxim VPC Pharimexco, 500mg,  4,257 Viên
267 TGD0004 Celebrex, 200 mg,  13,343 Viên
268 TGD0062 Celecoxib, 200mg,  2,019 Viên
269 TKH0151 Cellcept, 500mg,  58,886 Viên
270 TKS0010 Cephalecin (vidipha), 500mg,  1,040 Viên
271 TKS0217 Cephalexin MKP 500, 500mg,  1,437 Viên
272 TTK0007 Cerebrolysin, 10ml,  116,600 Ống
273 TBK0038 Cernevit, .,  154,000 Lọ
274 TMP0001 Cetaphil Gentle Skin Cleanser, 125ml,  111,496 Chai
275 TDN0067 CETAPHIL MOISTURIZING CREAM, 50g,  189,002 Tube
276 THI0035 CETIRIZINE STELLA, 10mg,  480 Viên
277 THI0021 CETIRIZIN STADA 10mg, 10mg,  480 Viên
278 THI0023 CETIRIZIN VACOPHARM 10MG, 10mg,  192 Viên
279 TDN0097 Cetraxal, 2mg/ml, 0,25ml 9,632 Ống
280 TBK0066 Cevit 500, 500mg, 5ml 2,042 Ống
281 TBK0015 Cevita 500, .,  2,874 Ống
282 TTH0174 Chalme, 15g,  3,680 Gói
283 TPT0015 Chirocaine 5mg/ml 10ml/ống, 5mg/ml,  180,000 Ống
284 TKH0110 Chlorpheniramine 4mg, 4mg,  71 Viên
285 TBG0010 Chophytol, 200mg,  900 Viên
286 TKS0248 Cilox RVN, 500mg,  2,415 Viên
287 TTH0055 Cimetidin kabi, 300 mg,  2,789 Ống
288 TTH0164 Cimetidin Spharm, 300 mg,  1,140 Viên
289 TKS0225 Cinezolid Injection 2mg/ml, 300ml,  461,450 Túi
290 TKS0109 Ciprobay, 200mg/100ml,  230,912 Chai
291 TKS0118 CIPROBAY, 400mg/200ml,  303,050 Chai
292 TKS0084 Ciprofloxacin, 0.3g/5ml,  7,280 Lọ
293 TKS0112 Ciprofloxacin 3/2 ( H/100 viên), 500mg,  720 Viên
294 TKS0183 Ciprofloxacin 500, 500mg,  964 Viên
295 TKS0101 CIPROFLOXACIN-HAMELN (ĐỨC) 200mg/100ml, 200mg/100ml,  97,440 Chai
296 TKS0073 Ciprofloxacin Kabi, 200mg/100ml,  24,696 Chai
297 THT0011 CISPLATIN "Ebewe", 50mg/100ml,  409,500 Lọ
298 THT0009 CISPLATIN Ebewe 50mg/50ml, 50mg/50ml,  420,000 Lọ
299 TKS0214 Claforan 1g, 1g,  77,280 Lọ
300 TKS0197 Claminat 500 mg/125mg, 500mg; 125mg,  10,976 Gói
301 TKS0059 Clarithromycin stada, 250 mg,  3,795 Viên
302 TKS0058 Clarithromycin stada, 500 mg,  6,160 Viên
303 TKS0247 Clarithromycin stella, 500mg,  5,750 Viên
304 THI0009 Clarityne, 10mg,  7,356 Viên
305 TKS0157 Clarividi 500, 500mg,  3,212 Viên
306 TKS0113 Clindastad, 150mg,  1,265 Viên
307 TTM0005 Clopistad, 75mg,  5,635 Viên
308 THI0019 CLORPHENIRAMIN, 4mg,  91 Viên
309 THA0007 Coaprovel, 150/12.5,  11,780 Viên
310 TTK0194 Coatangapon in 500 mg, 500mg 768 Viên
311 THH0045 Coje Ho, 75ml,  19,869 Chai
312 TGD0081 Colchicin 1 mg danapha, 1mg,  988 Viên
313 TGD0013 Colchicine ( Stada), 1 mg,  1,140 Viên
314 TGD0148 Colchicine Capel, 1 mg,  5,564 Viên
315 TGD0069 COLCHICINE ROUSSEL, 1mg Hộp/50 viên,  1,449 Viên
316 TKS0129 Colistin, 1.000.000 IU,  434,500 Lọ
317 TGD0153 Colthimus, 4mg,  1,725 Viên
318 TGD0008 Coltramyl, 4mg,  4,999 Viên
319 TNM0033 Combigan, 5ml,  201,865 Lọ
320 THH0026 Combivent, 2.5mg+0.5mg x 2.5ml,  18,004 Tép
321 TDN0003 Cồn 90 Trắng, 60 ml,  3,080 Chai
322 TDN0002 CỒN 90 độ, xanh, 60ml,  4,637 Chai
323 TDN0033 Cồn boric, 3%,  8,848 Chai
324 THA0014 Concor, 5mg,  4,933 Viên
325 THA0003 Concor Cor, 2.5mg,  3,619 Viên
326 TTK0156 Conpramin capsule, 0,5mg,  4,600 Viên
327 TTM0044 Cordaflex, 20mg,  1,188 Viên
328 TTM0025 Cordarone, 200mg,  23,520 Viên
329 TTM0001 Cordarone ống, 150mg/3ml,  33,655 Ống
330 THA0027 CORNEIL 2,5, 2,5MG,  360 Viên
331 TPCN016 Cốt Bình Nguyên, ., 60ml 53,760 Chai
332 TKS0257 Cotrimoxazole 800/160, 800mg/160mg,  810 Viên
333 TKS0087 Cotrimstada, 400mg/80mg,  576 Viên
334 TKS0089 Cotrimstada forte, 800mg/160mg,  900 Viên
335 TPCN005 Cốt Thoái Vương, .,  176,001 Hộp
336 THA0019 Coveram 5mg/5mg, 5mg/5mg,  8,111 Viên
337 THA0012 Coversyl 5mg, 5mg,  6,328 Viên
338 THA0013 Coversyl Plus Arginine 5mg/1.25mg, 5mg/1.25mg, Lọ 30 viên 7,280 Viên
339 TTM0006 Cozaar, 50mg,  9,375 Viên
340 THA0030 Cozaar XQ, 5mg/50mg,  11,726 Viên
341 TNM0005 Cravit 0.5%, 5mg/ml (25mg/5ml),  99,137 Lọ
342 TNM0006 Cravit 1.5%, 5ml,  127,600 Chai
343 TKS0126 Cravit 500MG, 500mg,  46,838 Viên
344 TKS0124 Cravit I.V, 750 mg/150ml,  357,500 Chai
345 TKS0125 Cravit I.V, 250mg/50ml,  115,500 Chai
346 TKS0127 CRAVIT I.V, 500mg/100ml,  170,500 Chai
347 TTH0187 Creon 25000, 300mg,  17,136 Viên
348 TMM0001 Crestor 10, 10mg,  18,110 Viên
349 TMM0018 Crestor 20, 20mg,  20,232 Viên
350 TKS0230 Crocin, 200 mg,  9,408 Viên
351 TKS0093 Curam, 1000mg,  17,150 Viên
352 TKS0142 CYCLINDOX, 100mg H/100 viên,  1,553 Viên
353 TKH0182 Daflavon, 450mg; 50mg,  1,008 Viên
354 TKH0001 Daflon, 500mg,  3,747 Viên
355 TDN0070 DẠ HƯƠNG, 100 ml,  26,989 Chai
356 TNT0009 Daikyn 0.5mg, 0.5mg,  14,560 Viên
357 TKS0119 Dalacin C, 300mg,  12,625 Viên
358 TKS0110 DALACIN C 600MG/4ML, 600MG/4ML,  115,281 Lọ
359 TTK0014 Dalekine, 200mg,  1,420 Viên
360 TTK0015 Dalekine 500, 500mg,  2,958 Viên
361 THH0046 Daleston-D, ., 30 ml 21,046 Chai
362 TTK0135 Danapha-Trihex 2, 2mg,  247 Viên
363 THH0073 Danospan siro, 100ml,  58,240 Chai
364 TDN0071 DẦU MÙ U, .,  5,824 Chai
365 TDN0093 Dầu Mù U Plus, ., 12ml 5,824 Lọ
366 TDN0092 Dầu mù u utranmin, .,  6,160 Lọ
367 TDN0045 Dầu nóng Trường sơn, .,  16,629 Chai
368 TDN0069 DẦU XANH EAGLE 24ML, 24ML,  69,166 Chai
369 TDN0046 DẦU XANH EAGLE 3ml, ., 3ML 12,936 Chai
370 TTH0005 Debridat, 100mg,  3,342 Viên
371 TGD0112 Decolgen Syrup, 60ml,  21,168 Chai
372 TGD0010 Decontractyl, 500mg,  2,082 Viên
373 TGD0009 Decontractyl 250 mg, 250mg,  1,138 Viên
374 TKH0137 Demosol (Acyclovir), 400 mg,  9,520 Viên
375 TKS0103 Demozidim, 1g,  44,800 Lọ
376 TTK0181 Depakine, 200mg/ml, 40ml 90,380 Chai
377 TTK0009 Depakine 200mg, 200mg,  3,003 Viên
378 TTK0010 DEPAKINE CHRORO 500MG, 500mg,  8,221 Viên
379 TKV0045 Depaxan, 3.3mg/1ml,  26,880 Ống
380 TKV0028 Depo-Medrol, 40mg,  38,830 Lọ
381 TDN0001 Dermatix Ultra, 7g,  210,903 Tube
382 TDN0078 DERMATIX ULTRA 15G, 15mg,  336,174 Tube
383 TDN0049 Dermovate, 15g,  47,949 Tube
384 TKH0158 Deslora, 5mg,  1,725 Viên
385 TKH0111 Desloratadin, 5mg,  656 Viên
386 TDN0032 Dexacol, 5ml,  4,226 Lọ
387 TCC0038 Dexamethason Hải Dương, .,  1,084 Ống
388 TCC0004 DEXAMETHASON KABI, 4mg/1ml,  1,902 Ống
389 TKV0036 Dexamethason vinphaco, 4mg/ 1ml,  1,601 Ống
390 TTH0180 Dexilant 30mg, 30mg,  26,880 Viên
391 THH0065 Dextromethorphan 15 mg, 15mg,  315 Viên
392 THH0011 Dextromethorphan Tipharco, 15mg,  384 Viên
393 TDH0002 Diamicron MR, 60 mg,  5,919 Viên
394 TDH0001 Diamicron MR, 30 mg,  3,295 Viên
395 TNT0005 DIANE 35, 2 mg/ 35 µg,  129,845 Hộp
396 TDH0028 Dianorm-M, 80mg; 500mg,  3,899 Viên
397 TGD0134 Di - Ansel 8, 500mg/8mg,  2,053 Viên
398 THH0010 Diaphylin, 4.8%, 5ml 14,560 Ống
399 TCC0009 Diazepam 5mg, 5mg,  288 Viên
400 TCC0005 Diazepam-Hameln, 10mg/2ml,  8,646 Ống
401 TCC0044 Diazepam - Vidipha, 10mg/2ml,  5,072 Ống
402 TDT0083 Dịch truyền tĩnh mạch Glucose 5%, 5%, 250ml in 500ml 15,797 Chai
403 TKS0040 Dịch truyền tĩnh mạch Metronidazol Braun, 500mg/100ml,  17,993 Chai
404 TGD0059 DICLOFEN 50mg, 50mg,  271 Viên
405 TGD0012 DICLOFENAC 75, Hộp/100 viên,  199 Viên
406 TGD0085 DICLOFENAC STADA, 50 mg Hộp/50 viên,  528 Viên
407 TGD0146 Diclofenac Stella, 50mg,  475 Viên
408 TKH0154 Didin-AM, 450mg; 50mg,  3,450 Viên
409 TTK0055 Difosfocin, 1000mg/4ml,  86,083 Ống
410 TTM0057 DIGOXIN - BFS, 0.25mg/ml,  17,920 Lọ
411 TTM0022 DigoxineQualy, 0,25mg,  944 Viên
412 TTM0062 Digoxin- Richter, 0,25mg,  857 Viên
413 TTM0008 Diltiazem Stada 60mg, 60mg,  1,380 Viên
414 THI0003 Dimedrol 10mg, 1ml,  840 Ống
415 TTH0133 Diosmectit 3g, 3g,  2,185 Gói
416 THA0049 DIOVAN TAB, 80mg,  10,490 Viên
417 TDN0056 Dipolac G, 15g,  13,442 Tube
418 TPT0030 Diprivan Inj 20ml, 20ml,  149,000 Ống
419 TKV0029 Diprospan, 1ml,  89,600 Lọ
420 TNM0009 Diquas, 3%,  142,643 Chai
421 TKH0171 Distocide Tab, 600mg,  9,408 Viên
422 TTM0080 Diuresin SR, 1,5mg,  3,508 Viên
423 TTK0192 Divaserc, 24mg 2,070 Viên
424 TCC0035 Dobutamine- hameln 12,5mg/ml, 20ml,  65,503 Ống
425 TCC0002 Dobutamine-hameln 5mg/ml 50ml, 50ml, 5mg/ml 159,390 Lọ
426 TGD0151 Dobutane, 1g/100g,  192,500 Chai
427 THT0026 Docetaxel "Ebewe" Inj, 20mg/2ml,  594,378 Lọ
428 THT0024 Docetaxel Ebewe 80mg/8ml, 80mg/8ml,  1,500,000 Lọ
429 TTK0193 Dognefin, 50mg,  360 Viên
430 TGD0114 Dolteren, 75mg,  540 Viên
431 TKH0040 Domitazol, .,  2,392 Viên
432 TTH0129 Domperidon, 10mg, Hộp 100 viên 528 Viên
433 TCC0029 Dopamin 4%, .,  23,520 Ống
434 THA0038 DOPEGYT, 250mg,  2,530 Viên
435 TTM0039 Dorocardyl 40 mg, 40mg,  2,760 Viên
436 TKS0076 Dorogyne domesco, Hộp/20 viên,  1,836 Viên
437 TKH0052 Dotarem, 10ml,  572,000 Lọ
438 TMM0036 Downlipitz 400, 400mg,  8,960 Viên
439 THT0015 Doxorubicin "Ebewe" 10mg, 5ml,  173,148 Lọ
440 THT0044 Doxorubicin Bidiphar 10, 10mg/5ml,  126,000 Lọ
441 TKS0218 Doxycyclin Armephaco, 100mg,  660 Viên
442 TKS0187 Doxycyline Mekophar, 100mg,  636 Viên
443 TLX0001 Drofen, 150mg,  341,083 Viên
444 TTH0175 Drotavep 40mg tablets, 40mg 1,280 Viên
445 TNM0027 Duotrav, 2.5ml,  352,000 Chai
446 TTH0007 Duphalac, 15ml,  5,750 Gói
447 TTH0189 Duspatalin Retard, 200mg,  7,056 Viên
448 TKH0167 Easyal - 4, 80mg4ml,  5,040,000 Ống
449 THA0037 Ednyt, 10mg,  4,102 Viên
450 TGD0090 Efferalgan, 250mg,  4,042 Gói
451 TGD0016 Efferalgan, 500mg,  3,100 Viên
452 TGD0140 Efferalgan 150mg, 150mg,  3,146 Gói
453 TGD0076 Efferalgan CODEIN, 500mg ,30 mg,  4,323 Viên
454 TGD0087 Efferalgan SUPPO, 150mg,  2,783 Viên
455 TGD0082 Efferalgan SUPPO, 300mg,  3,256 Viên
456 TGD0132 Effer - Paralmax Codein 10 ( Sủi), 500mg/10mg,  2,070 Viên
457 TKS0207 Efticele 200, 200mg,  3,450 Viên
458 TDN0020 Efticol, 0.9%,  3,019 Lọ
459 TTM0054 Egitromb, 75 mg,  8,960 Viên
460 TKS0140 EGOFIXIM 100mg ( Cefixime 100mg) - H/20 viên, 100mg - H/20 viên,  1,188 Viên
461 TTH0155 Elitan(Metoclopramide), 10mg/2ml,  15,904 Ống
462 TTH0166 Elthon, 50mg,  5,909 Viên
463 TGD0137 Eltose Hard Capsule, 200mg,  6,720 Viên
464 THA0017 Enalapril, 10mg,  1,080 Viên
465 THA0036 Enalapril, 5mg,  720 Viên
466 TBK0024 ENAT, 400 IU,  3,617 Viên
467 THT0014 Endoxan 200mg, 200mg,  74,745 Lọ
468 THT0001 Endoxan 500mg, 500mg,  186,566 Lọ
469 TBK0005 Enervon C, .,  2,640 Viên
470 TBK0001 Enpovid A-D, .,  419 Viên
471 TKN0012 Entecavir Stella 0.5mg, 0.5mg 22,176 Viên
472 TKN0004 Entercavir Stada 0.5mg, 0.5mg,  24,640 Viên
473 TTH0132 Enterobella, 1x109 - 2x109,  6,160 Gói
474 TTH0008 Enterogermina, 5ml,  8,034 Ống
475 TTH0176 Enterogolds, 1x109- 2x109 3,019 Viên
476 TTH0094 Enterpass, 100 mg/ 100 mg/ 30 mg,  1,840 Viên
477 TCC0007 Ephedrine Aguettant 30mg/ml, 30mg/ml, 1ml 64,680 Ống
478 THT0048 Epirubicin Bidiphar 50, 50mg/25ml,  567,000 Lọ
479 TTH0053 Ercefuryl, 200mg,  1,811 Viên
480 THA0052 Erilcar 5, 5mg,  932 Viên
481 TGD0117 Erisk, 50mg,  1,725 Viên
482 TPT0017 Esmeron, 5ml, 10mg/ml 183,030 Lọ
483 TTH0116 Esogas ivf, 40mg,  34,986 Lọ
484 TTH0143 Esomeprazol Azevedos, 40mg,  137,500 Lọ
485 TTH0179 Esomeprazole EG 40mg, 40mg,  3,220 Viên
486 TTH0009 Esomeprazol Stada, 20mg,  4,025 Viên
487 TTH0010 Esomeprazol Stada 40 mg, 40mg,  7,616 Viên
488 TTH0185 ESOMEPTAB 40 MG, 40mg,  4,574 Viên
489 TGD0145 Espacox, 200mg,  11,760 Viên
490 TBG0015 Essentiale forte, 300 mg,  3,600 Viên
491 TTH0119 Estor 40mg, 40mg,  15,680 Viên
492 TLA0003 ETHAMBUTOL 400mg, 400mg,  1,464 Viên
493 TGD0155 Etopi 120, 120mg 6,720 Viên
494 THO0001 Eugica, .,  635 Viên
495 THA0053 Eulosan 50, 50mg,  2,415 Viên
496 TDN0098 Eumovate cream, 5 gam,  21,688 tuýp
497 TTK0145 Europlin, 25mg,  4,830 Viên
498 TTM0079 Eurozitum 60mg, 60mg,  1,840 Viên
499 THA0067 Euvaltan 40, 40mg,  3,910 Viên
500 THA0024 Exforge, 5/80mg,  11,186 Viên
501 THA0025 Exforge, 10/160mg,  20,280 Viên
502 THA0069 Exforge HCT, 10mg/160mg/12.5mg,  20,280 Viên
503 THH0006 Exomuc, 200mg,  4,888 Gói
504 TNM0050 Eyetobrin 0,3%, 0.3% 43,112 Lọ
505 TBK0040 Farzincol, hộp/100 viên,  699 Viên
506 TDN0080 Fastum Gel, 30g,  53,200 Tube
507 TBK0043 Fatig, 456mg ; 426mg,  6,254 Ống
508 TGD0086 FEBURIC, 80mg,  28,812 Viên
509 THA0022 Felodipin Stada 5mg retard, 5mg,  1,380 Viên
510 THA0064 Felodipin STELLA 5mg retard, 5mg,  1,320 Viên
511 TPT0001 FENILHAM 100mcg/2ml, 2ml,  31,500 Ống
512 TMM0030 Fenostad 200, 200mg,  2,760 Viên
513 TMM0024 Fenosup Lidose, 160mg,  5,899 Viên
514 TPT0029 Fentanyl  2ml (Ba Lan), 50mcg/ml,  34,000 Ống
515 TPT0011 Fentanyl Hameln, 500mcg/10ml, 500mcg/10ml 60,000 Ống
516 TPT0012 Fentanyl Hameln, 0.1mg/2ml,  31,500 Ống
517 TBK0080 Ferlatum Oral Sol, 40mg, 15ml 24,640 Lọ
518 TBK0006 Ferrovit, .,  1,587 Viên
519 THI0028 Fexmebi, 60mg,  1,495 Viên
520 THI0010 Fexostad, 180mg,  4,025 Viên
521 THI0011 Fexostad, 60mg,  1,610 Viên
522 TKS0204 Firstlexin 1000 DT, 1000mg,  6,492 Viên
523 THH0012 FISHERMAN*S FRIEND (MÀU CAM), 22 gói/ hộp,  17,827 Gói
524 THH0014 FISHERMAN*S FRIEND (MÀU XANH), Hộp/ 22 gói,  17,827 Gói
525 THH0054 FISHERMEN*S FRIEND ( MÀU TRẮNG), Hộp/ 22 gói,  17,827 Gói
526 TKS0146 Flagentyl, 500 mg Hộp/ 4 viên,  13,899 Viên
527 TKS0028 Flagyl, 250mg,  1,200 Viên
528 TTM0093 Flecaine, 100mg,  16,800 Viên
529 TTH0043 Fleet enema, 133ml,  62,328 Chai
530 TKH0168 Flexsa 1500, 1500mg 9,520 Gói
531 THH0007 Flixonase Nasal Spray, 0.05%,  162,719 Chai
532 THH0057 FLIXOTIDE EVOHALER SPRAY 125mcg, 125mcg,  117,108 Chai
533 TTM0090 Flodicar 5mg MR, 5mg,  1,104 Viên
534 TKH0069 FLORINEF 100mcg, 100mcg,  24,640 Viên
535 TKH0049 Fluconazol Stada 150 mg, 150mg,  13,439 Viên
536 TKH0170 Fluconazol Stella, 150mg,  9,743 Viên
537 TNM0008 Flumetholon, 0.02%,  27,719 Chai
538 TNM0007 Flumetholon 0,1, 5ml,  33,681 Chai
539 TTK0131 Flunarizine TV Pharm, 5mg,  293 Viên
540 TKN0010 Fluxar, 2mg/ml, 100ml 198,660 Chai
541 TTK0013 Fluzinstad, 5mg,  1,725 Viên
542 TNM0044 FMLLiquifilm, 0.1%, 5ml 34,287 Lọ
543 TTH0011 Forlax, 10g,  4,916 Gói
544 TTK0160 Forstroke, 500mg,  18,816 Viên
545 TTH0154 Fortrans, 64 g/0,75 g/...,  35,840 Gói
546 TDH0017 FORXIGA 10MG, 10mg,  22,470 Viên
547 TLX0002 Fosamax Plus, 70/2800UI,  110,449 Viên
548 TKS0237 Fosfomycin Invagen, 4g,  385,875 Lọ
549 TKS0236 Fosmicin, 1g,  115,500 Lọ
550 TKS0253 Fosmicin, 500mg,  21,056 Viên
551 TDN0091 Fosmicin-s For Otic, 300mg,  113,300 Lọ
552 TKH0181 Fraizeron 150mg, 150mg 8,211,000 Lọ
553 TDN0066 Fucicort cream, 15g,  110,141 Tube
554 TDN0075 FUCIDIN CREAM 2% 15G, 15G,  76,440 Tube
555 TKH0032 Fugacar (tablet), 500mg,  21,922 Viên
556 TBK0017 Fumafer-b9, .,  1,507 Viên
557 TKS0190 Furocap 500, 500mg,  9,352 Viên
558 TTM0041 Furosemide  2ml Vidipha, .,  1,932 Ống
559 TTM0046 Furosemide Salf 20mg/2ml, 20mg/2ml,  6,115 Ống
560 TTM0020 Furosemide Stada, 40mg,  432 Viên
561 TTM0069 Furosol Danapha, 20mg/2ml,  3,550 Ống
562 TCC0021 Gadovist, .,  667,013 Ống
563 TTK0180 Galantamine BFS, 5mg, 5ml 67,410 Ống
564 TKS0223 Galoxcin 750, 750mg/150ml 143,000 Lọ
565 TDH0038 Galvus, 50mg,  9,212 Viên
566 TTH0190 Gasmotin, 5mg,  5,712 Viên
567 TTH0172 Gastrolium, 3.0515g,  2,070 Gói
568 TTH0012 Gastropulgite, .,  3,511 Gói
569 TTH0130 Gastrylstad, 15ml,  21,168 Chai
570 TTH0035 Gaviscon, 10ml,  5,839 Gói
571 TDN0077 GEL SOFFY, 5G,  11,760 Tube
572 THT0039 GEMCITABIN "EBEWE", 1000mg/100ml,  1,024,848 Lọ
573 THT0040 GEMCITABIN "EBEWE", 200mg/20ml,  321,491 Lọ
574 TKS0186 Gentamicin 80mg/2ml, 80mg/2ml,  1,721 Ống
575 TKS0092 Gentamicin Hải dương, 80mg/2ml,  1,437 Ống
576 TKS0077 Gentamicin kabi, 80mg/2ml,  2,645 Ống
577 TDN0022 Gentrisone, 10g,  15,120 Tube
578 TKH0169 Giloba 40, 40mg 4,428 Viên
579 TTK0140 Gimyenez, 16mg,  2,530 Viên
580 TTK0018 Ginkokup, 120mg,  6,496 Viên
581 TKH0058 GINKOR FORT, 14mg/300mg/300mg,  3,911 Viên
582 TTK0150 Gintecin Film-coated tablets, 40mg,  2,990 Viên
583 TDH0043 Gliclada 30mg, 30mg 2,898 Viên
584 THT0017 Glivec, 100mg,  434,500 Viên
585 TKS0251 Glocip 500 FCT, 500mg,  2,300 Viên
586 TKH0152 Glockner-5(Thiamazol 5mg), 5mg,  1,068 Viên
587 TKH0174 Glucamesh 750, 750mg 5,175 Viên
588 TDH0003 Glucophage, 1000 mg,  4,258 Viên
589 TDH0004 Glucophage, 500 mg,  1,838 Viên
590 TDH0008 Glucophage, 850mg,  4,098 Viên
591 TDH0010 Glucophage XR 750mg, 750mg,  4,228 Viên
592 TKH0133 Glucosamin 500 mg, 500mg,  780 Viên
593 TDT0066 Glucose 10%, 500ml, Kabi 19,845 Chai
594 TDT0092 Glucose 10%, 500ml, Otsuka 16,455 Chai
595 TDT0008 Glucose 10% Braun, 500ml,  19,688 Chai
596 TDT0087 Glucose 10% Kabi, 250 ml,  10,786 Chai
597 TDT0009 Glucose 20% Braun, 500ml,  21,086 Chai
598 TDT0035 Glucose 20% Braun, 250ml,  19,845 Chai
599 TDT0036 Glucose 30% Braun, 500ml,  25,055 Chai
600 TDT0065 Glucose 5%, 500ml, Otsuka 15,450 Chai
601 TDT0010 Glucose 5% Braun, 500ml,  18,191 Chai
602 TDT0034 Glucose 5% Braun, 250ml,  16,112 Chai
603 TDH0020 Glucovance 500mg/2,5mg, 500mg/2,5mg,  5,244 Viên
604 TDH0014 Glucovance 500mg/5mg, 500mg/5mg,  5,420 Viên
605 TBK0049 Glucozinc S, 10mg/5ml,  5,880 Gói
606 TCC0048 Glutaone 600, 600mg,  59,976 Lọ
607 TCC0046 Gluthion, 600mg/4ml,  150,700 Lọ
608 TTM0029 Glyceryl Trinitrate-hameln 1mg/ml, 1mg/ml,  89,917 Ống
609 TDN0062 Gói hỗn hợp pha dung dịch rửa mũi NeilMed Sinus Rinse, Hộp/120 gói,  4,773 Gói
610 TDN0103 Gói hỗn hợp pha dung dịch rửa mũi NeilMed Sinus Rinse 50 sachets, 50 gói 5,635 Gói
611 TDN0065 Gói hỗn hợp pha dung dịch rửa mũi RINORIN Hộp/30 gói, .,  3,623 Gói
612 TKS0137 GOLDAMPILL, 300 mg - H/20 viên,  15,680 Viên
613 TKS0141 GOLDASMO, 200mg H/10 viên,  4,370 Viên
614 TDH0034 Golddicron, 30mg,  3,289 Viên
615 TKH0132 Gourcuff-5, 5mg,  6,420 Viên
616 TTH0038 Grangel, .,  2,705 Gói
617 TKN0002 GRISEOFULVIN (VIDIPHA), 500 mg,  1,678 Viên
618 TBG0008 Gyllex, .,  3,450 Viên
619 TDN0074 GYNAPAX, 4,35g,  975 Gói
620 TDN0007 Gynofar, .,  13,181 Chai
621 TTK0111 Haloperidol, 1.5mg,  242 Viên
622 TGD0021 Hapacol 150, 150mg,  1,521 Gói
623 TGD0022 Hapacol 250, 250mg,  2,187 Gói
624 TGD0014 Hapacol 325, 325mg,  248 Viên
625 TGĐ0002 Hapacol 650, 650mg,  529 Viên
626 TGD0001 Hapacol viên sủi, 500mg,  2,231 Viên
627 TKH0146 Healit, 15g,  748,000 tuýp
628 TKH0147 Healit Rectan ( đặt hậu môn), .,  33,376 Viên
629 TKH0140 Hemax 2000 IU, 2000IU,  196,900 Lọ
630 TCC0032 Hepa-Merz, 5g/10ml,  137,500 Ống
631 TCC0045 Heparin 5000IU/ml, ., 5ml 67,200 Lọ
632 TCC0024 Heparin-Belmed, 25000IU/ 5ml,  83,440 Lọ
633 TTM0026 Herbesser, 30mg,  1,670 Viên
634 TTM0063 Herbesser 60, 60mg,  2,470 Viên
635 TTM0024 Herbesser R100, 100mg,  3,664 Viên
636 TDN0005 HIRUSCAR, .,  115,872 Tube
637 TTK0101 Hornol, 5mg +3mg,  4,025 Viên
638 TDT0048 Human Albumin, 20%, 100ml 1,716,000 Lọ
639 TDT0049 Human Albumin, 20%, 50ml 1,716,000 Lọ
640 TDT0057 HUMAN ALBUMIN BAXTER 50ML, 200G/L,  900,000 Chai
641 TDT0076 Human Albumin Baxtex, 250g/l, 50ml,  1,122,001 Lọ
642 TDH0040 Humulin 30/70 KwikPen, 100IU/ML, 3ml 178,750 Bút
643 TKH0095 Huyết thanh kháng độc tố uốn ván tinh chế, 1500 đvqt,  28,295 Ống
644 TKH0041 Hyalgan, 20mg/2ml,  1,109,145 Lọ
645 TKV0018 HYDROCORTISION, 100mg,  13,994 Lọ
646 TKV0017 Hydrocortison-Richter, 125MG,  39,200 Lọ
647 TTM0083 Hypevas 10, 10mg,  3,429 Viên
648 TTM0096 Hypravas 10, 10mg,  3,450 Viên
649 THT0041 HYXURE, 500 mg,  3,220 Viên
650 THA0009 Hyzaar, 50mg ,12.5mg,  9,375 Viên
651 TTK0105 I.P Cyl forte, 300mg,  7,280 Viên
652 TKS0254 Iba-Mentin 1000mg/62,5mg, 1000mg/62,5mg,  17,899 Viên
653 TGD0110 IBU-Acetalvic Vidipha, 300mg/200mg/20mg,  504 Viên
654 TGD0084 Ibuprofen Pharma, 400mg, hộp/100 viên 780 Viên
655 TGD0093 IBUPROFEN VACOPHARM, 400mg,  696 Viên
656 TKH0080 ÍCH MẪU( Domesco) - H/20 viên, 625mg, hộp /20 viên 1,287 Viên
657 TGD0064 Idarac, 200mg,  3,840 Viên
658 TTM0089 Ihybes (Agimexpharm), 150 mg,  1,974 Viên
659 TTM0002 Imdur 30mg, 30mg,  3,732 Viên
660 TTM0004 Imdur 60mg, 60mg,  7,205 Viên
661 TKS0150 IMETOXIM 1G, 1g,  30,576 Lọ
662 TTH0036 Imodium, 2mg,  2,903 Viên
663 TDH0019 Insulatard FlexPen, 300 IU/ 3ml, Hộp 5 bút 169,399 Bút
664 THT0016 Intratect, 50mg/ml, 50ml 4,942,500 Lọ
665 TKS0250 Invanz inj, 1g,  607,663 Lọ
666 THA0016 Irbesartan stada, 150mg,  4,600 Viên
667 THA0068 Irbesartan Stella 300mg, 300mg 7,280 Viên
668 THT0045 Irinotecan Bidiphar, 100mg/5ml,  1,102,500 Lọ
669 THT0046 Irinotecan Bidiphar, 40mg/2ml,  787,500 Lọ
670 TKH0135 Itamelagin, .,  20,160 Viên
671 TKH0180 Ivermectin 6, 6mg 98,784 Viên
672 TDH0013 Janumet 50 mg/ 1000 mg, 50 mg/ 1000 mg,  11,920 Viên
673 TDH0011 Janumet 50 mg/ 500 mg, 50 mg/ 500 mg,  11,920 Viên
674 TDH0012 Janumet 50mg/850mg, 50mg/850mg,  11,920 Viên
675 TGD0078 Japrolox, 60mg,  5,313 Viên
676 TKS0244 JEITIN, 1g,  203,500 Lọ
677 TPCN006 JEX MAX, .,  355,300 Hộp
678 TLX0004 Joint - Care, 500mg,  4,583 Viên
679 TKH0051 Kaleorid, 600 mg,  2,645 Viên
680 TBK0041 Kali Clorid, 500mg, hộp/100 viên 714 Viên
681 TCC0010 Kali clorid Kabi 10%, 10ml,  5,463 Ống
682 TDN0006 Kamistad gel, .,  42,560 Tube
683 TNM0015 Kary Uni Ophthalmic Suspension, .,  33,930 Chai
684 TDT0091 Kedrialb 200g/l, 200g/l, 100ml 1,595,000 Lọ
685 TDT0086 Kedrigamma, 50g/l, 200ml 15,300,000 Lọ
686 TTK0021 Keppra, 500mg,  17,326 Viên
687 TTK0179 Keppra, 250 mg,  8,525 Viên
688 TPT0022 Ketamine, 10ml, 500mg 105,000 Lọ
689 TBK0037 Ketosteril, 600mg,  15,904 Viên
690 THT0006 KEYTRUDA, 4ML,  64,722,000 Lọ
691 TGD0128 Kidopar, 120mg/5ml,  100,800 Chai
692 TKH0086 Kim tiền thảo (BP), chai/100 viên,  61,152 Chai
693 TKH0035 Kim tiền thảo (BP) Hộp/100 viên, .,  655 Viên
694 TKH0087 Kim tiền thảo (BĐ), chai/100 viên,  61,152 Chai
695 TKH0177 Kim tiền thảo 200, 200mg 1,495 Viên
696 TBK0052 Kitno, 625mg,  1,610 Viên
697 TKS0227 Klacid 125mg/5ml, 60ml 128,542 Lọ
698 TKS0075 Klacid MR, 500mg,  47,055 Viên
699 TKS0032 Klamentin, 1g,  9,384 Viên
700 TKS0035 Klamentin, 625mg,  6,115 Viên
701 TKS0007 Klavunamox, 400/57mg,  181,500 Chai
702 TKV0026 Kortimed (Hydrocortison), .,  11,536 Lọ
703 TTH0089 Kremil-s, .,  1,147 Viên
704 TKH0063 Lactacyd BB, 250ml,  62,848 Chai
705 TDT0084 Lactated Ringer's, 500ml, Otsuka 15,450 Chai
706 TDT0075 Lactated ringer's and dextrose, 500ml,  16,538 Chai
707 TDT0062 Lactate Ringer, 500ml,  15,904 Chai
708 TTH0050 Lactomin, .,  3,118 Viên
709 TTH0051 Lactomin (Gói), .,  5,937 Gói
710 TKH0161 Lamisil, 5g 46,480 tuýp
711 TKH0090 Lamzidivir Stada, 150mg/300mg,  13,440 Viên
712 TTH0135 Lanmebi, 30mg,  2,185 Viên
713 TDH0039 Lantus Solostar, 100IU/ML, 3ml 338,693 Bút
714 TBK0030 Laroscorbine 1G, 1g,  30,811 Ống
715 TBK0033 Laroscorbine 500mg/5ml, 5ml, 500mg/5ml 28,001 Ống
716 TTH0137 Lasectil 40, 40mg,  2,875 Viên
717 TBG0014 Legalon, 140mg,  8,624 Viên
718 TTK0104 Leolen forte, 5mg / 1.33mg,  4,250 Viên
719 TTK0191 Leracet 500mg Film-coated tablets, 500mg,  15,758 Viên
720 TKS0216 Levocide 500, 500mg,  2,753 Viên
721 TKS0039 Levofloxacin, 500mg/100ml,  141,900 Túi
722 TNT0003 Levothyrox, 100 mcg,  1,691 Viên
723 TNT0004 Levothyrox , 50mcg,  1,158 Viên
724 TTK0109 Levpiram, 500mg,  6,915 Viên
725 TCC0013 Lidocain, 400mg/20ml,  16,041 Lọ
726 TCC0012 Lidocain 2%, 200mg/10ml,  17,567 Ống
727 TCC0037 LIDOCAIN 2% 40mg/2ml HẢI DƯƠNG, 40mg/2ml,  662 Ống
728 TCC0011 Lidocain Kabi 2%, 40mg/2ml,  873 Ống
729 TCC0019 Lidocain xịt, 38g,  174,900 Chai
730 TCC0042 Lignospan standard ( Tê xanh 3%), 3%, hộp 50 ống 15,288 Ống
731 TCC0006 Lignospan standard tê đỏ, .,  15,288 Ống
732 TKS0213 Linezolid 600, 600mg/300ml,  220,000 Túi
733 TKS0128 Linzolid, 600mg/300ml,  572,000 Chai
734 TMM0012 Lipanthyl, 200mg,  8,689 Viên
735 TMM0027 Lipanthyl NT 145mg, 145mg,  13,012 Viên
736 TMM0009 Lipanthyl supra, 160mg,  13,383 Viên
737 TDT0070 Lipidem Inj, 250ml, hộp 10 chai 274,554 Chai
738 TKH0160 Lipiodol UltraFluide, 480mg/ml, 10ml 6,510,000 Ống
739 TMM0005 Lipistad (stada), 20mg,  2,875 Viên
740 TMM0004 Lipistad 10, 10mg,  1,840 Viên
741 TMM0014 Lipitor, 20mg,  17,854 Viên
742 TMM0013 Lipitor 10, 10mg,  17,854 Viên
743 TDT0014 LIPOFUNDIN 10%, ., 500ml 229,200 Chai
744 TDT0031 Lipofundin 20%, 250ml,  211,200 Chai
745 TDT0013 Lipofundin MCT/LCT 10% E, 250ml,  171,360 Chai
746 TDT0073 Lipofundin MCT/LCT 20%, 100ml,  171,414 Chai
747 TDT0032 Lipovenoes 10% PLR, 250ml,  132,600 Chai
748 TKH0126 Lisanolona, 80mg/2ml,  53,760 Ống
749 THA0047 Lisonorm, 5mg/10mg,  5,704 Viên
750 TDN0047 Listerin, 80ml,  22,226 Chai
751 TBG0011 Livolin-H, 300mg,  2,496 Viên
752 TKH0159 Lorastad, 10mg,  960 Viên
753 THI0025 Loratadin Stada 10mg, 10mg,  576 Viên
754 THA0046 Losar-Denk 100, 100mg,  10,584 Viên
755 THA0018 Losartan 25mg, 25mg,  1,639 Viên
756 THA0004 Losartan Stada 50mg, 50,  2,875 Viên
757 THA0055 Losartan TV. Pharm, 50mg,  262 Viên
758 THA0056 Losartan TV. Pharm, 25mg,  242 Viên
759 TTH0100 Losec Mups, 20mg,  29,960 Viên
760 THA0031 LOSTAD T25, 25mg,  1,725 Viên
761 THA0035 LOSTAD T50, 50mg,  2,875 Viên
762 TTM0035 Lovenox, 6000 IU/0,6ml,  146,887 Ống
763 TTM0034 Lovenox, 4000 UI/0.4ml,  111,409 Ống
764 TKS0148 L-STAFLOXIN 500, 500mg,  3,105 Viên
765 TBK0034 Lutax, 20mg,  18,837 Viên
766 TTK0022 Lyrica, 75mg,  19,807 Viên
767 TTH0088 Maalox, .,  990 Viên
768 TKS0191 Macdin 600, 600mg,  23,520 Viên
769 TTK0023 Madopar, 250mg,  12,320 Viên
770 TTK0025 Magne-b6 Corbiere, 500mg,  2,021 Viên
771 TTK0170 Magne-B6 Corbiere, ., 10ml 3,991 Ống
772 TCC0014 Magnesi sulfat Kabi 15%, 1,5g/ 10ml,  3,335 Ống
773 TBK0051 Maladi B, 470 mg; 5 mg,  2,070 Viên
774 TBK0063 Mangistad, 5mg/470mg,  936 Viên
775 TDT0015 Mannitol, 20%, 250ml 27,563 Chai
776 TPT0019 Marcaine Spinal Heavy 0,5%, .,  95,000 Ống
777 TNT0010 Marvelon, .,  68,758 Hộp
778 TLX0015 MASAK, 0.25mcg,  432 Viên
779 TNM0046 Maxitrol, ., 5ml 44,688 Lọ
780 TNM0041 Maxitrol Oint, 3.5g, Hộp 1 tuýp 55,440 tuýp
781 TKS0246 Maxpenem injection, 500mg 95,200 Lọ
782 TKS0203 Medamben 500, 500mg,  5,072 Viên
783 TKS0095 Medocef, 1g,  109,760 Lọ
784 TKV0007 Medrol, 16 mg,  4,518 Viên
785 TKV0009 MEDROL, 4 mg,  1,271 Viên
786 TGD0095 Mefenamic acid Stada, 500mg,  600 Viên
787 TKS0238 Meiact, 200mg,  35,840 Viên
788 TLA0001 MEKO INH 150mg MEKOPHAR, 150mg,  306 Viên
789 TDH0029 Melanov-M, 80mg; 500mg,  4,244 Viên
790 TKS0226 Melocin, 400mg 33,600 Viên
791 TKV0031 Menison 16mg, 16mg,  2,818 Viên
792 TKV0032 Menison 4mg, 4mg,  1,068 Viên
793 TGD0109 Mephenesin 500 Vacopharm, 500mg,  600 Viên
794 TKS0104 Meronem, 1g,  751,480 Lọ
795 TKS0145 MERONEM, 500MG,  434,189 Lọ
796 TKS0232 Meropenem/Anfarm, 1000mg,  390,500 Lọ
797 TTH0148 Mesaflor, 500mg,  11,760 Viên
798 TTK0005 Mestinon, 60mg,  5,566 Viên
799 TTH0099 Meteospasmyl, .,  3,508 Viên
800 TDH0033 Metformin 1000mg, 1000mg,  1,265 Viên
801 TDH0032 Metformin 500mg, 500mg,  552 Viên
802 TDH0031 Metformin 850mg, 850mg,  1,020 Viên
803 TDH0018 Metformin Stada, 850mg,  1,200 Viên
804 TDH0035 Metformin Stada 1000 mg MR, 1000mg,  2,300 Viên
805 TDH0027 Metformin Stada 500mg, 500mg,  960 Viên
806 TDH0041 Metformin Stella 1000mg, 1000mg,  2,300 Viên
807 THT0050 Methotrexat Bidiphar, 50mg/2ml 110,250 Lọ
808 TTK0001 Methycobal, 500mcg,  4,033 Viên
809 TTK0002 Methycobal 500, hộp/ 10 ống,  40,749 Ống
810 THA0021 Methyldopa, 250mg,  1,200 Viên
811 TTH0042 Metoclopramide Kabi, 10mg/2ml,  2,029 Ống
812 TKV0044 Metpredni 4 A.T, 4mg 264 Viên
813 TKH0076 METREX, Hộp/100 viên,  3,680 Viên
814 TKS0184 Metronidazol 250mg, 250mg,  302 Viên
815 TKS0116 Metronidazole Stada, 250mg,  456 Viên
816 TKS0117 Metronidazole Stada, 400mg,  626 Viên
817 TKS0160 Metronidazol Kabi, 500mg/100ml,  16,917 Chai
818 TKS0215 Metronidazol Đồng Nai, 250mg,  420 Viên
819 TKH0078 MEYERURSOLIC F, 500mg,  21,168 Viên
820 TTK0172 Mezapizin 10, 10 mg,  1,080 Viên
821 TDT0089 MG-TAN Inj, 960ml,  630,000 Túi
822 TLX0005 Miacalcic Inj, 50UI/ML, 1ML 98,415 Ống
823 TGD0029 Mibelcam, 15mg/1.5ml,  22,288 Ống
824 TTM0011 Micardis, 40mg,  11,012 Viên
825 THA0008 Micardis Plus, 40/12.5mg,  11,633 Viên
826 TTK0173 Midanium, 5mg/ml,  20,698 Ống
827 TTK0065 Midazolam - Hameln, 5mg/1ml,  20,462 Ống
828 TDN0035 Milian, .,  11,854 Chai
829 TTK0061 Mimosa, .,  1,449 Viên
830 TKH0155 Minirin, 0.1mg,  25,760 Viên
831 TTK0165 Mirastad 30, 30mg,  6,720 Viên
832 TTK0190 Mirenzine 5, 5mg,  1,438 Viên
833 TTH0122 Misoprostol Stada 200 mcg, 200mcg,  5,174 Viên
834 TDH0005 Mixtard 30, 100 IU/ML,  142,276 Lọ
835 TDH0015 Mixtard 30 FlexPen 100IU/ml, 100 UI/ml, 3ml 154,000 Bút
836 TGD0033 Mobic, 7,5mg,  10,217 Viên
837 TGD0030 Mobic, 15mg/1.5ml,  25,492 Ống
838 TGD0075 Mobic, 15mg,  18,132 Viên
839 TGD0156 Mobimed 15, 15mg 732 Viên
840 TTH0085 Mocetrol, 40mg,  56,000 Lọ
841 TTH0181 Mocovium M, 10mg,  372 Viên
842 TKS0105 Moretel, 500mg/100ml,  35,280 Lọ
843 TBK0035 Moriamin forte, .,  3,623 Viên
844 TDT0058 MORIHEPAMIN, ., 200ML 139,958 Túi
845 TTK0122 Moritius, 75mg,  1,484 Viên
846 TPT0002 Morphin, 30mg,  19,467 Viên
847 TTK0067 Morphin, 10mg/ml,  5,463 Ống
848 TTH0001 Motilium - m, 10mg,  2,414 Viên
849 TTH0153 Motilium Susp, 60ml,  46,592 Chai
850 TGD0063 Movepain, 30mg/ml,  11,485 Ống
851 TKS0220 Moxifloxacin Invagen, 400mg/250ml 350,900 Lọ
852 TTH0087 Mucosta, 100mg,  4,002 Viên
853 TKH0073 Multidex, 45g,  352,000 Tube
854 TGD0034 Mydocalm 150, 150mg,  2,367 Viên
855 TGD0092 Mydocalm 50, 50mg,  2,343 Viên
856 TNM0013 Mydrin P, ., 10ml 75,600 Chai
857 TGD0036 Myonal, 50mg,  3,928 Viên
858 TGD0099 Myopain 150, 150mg,  2,288 Viên
859 TKH0165 Nabifar, 5g,  856 Gói
860 TTM0081 Nadecin, 10mg,  2,990 Viên
861 TDT0050 Natri Bicarbonate 1,4%, 1,4g, 250ml 43,672 Chai
862 TDN0029 Natri clorid ( Mắt , mũi), 0.9%,  3,076 Chai
863 TDT0055 Natriclorid 0,45% Braun, 500ml,  17,199 Chai
864 TNM0045 Natri Clorid 0,9%, 0.9%, 10ml - Mekophar 3,514 Chai
865 TDT0037 Natriclorid 0,9%+Glucose 5% Braun, 500ml,  18,900 Chai
866 TDT0046 Natri clorid 0,9% Kabi, ., 500ml 15,711 Chai
867 TDT0063 Natri clorid 0,9% Kabi, ., 100ml 13,380 Chai
868 TDT00466 NATRI CLORID 0,9% KABI, 500ml,  27,405 Chai
869 TDN0023 Natriclorid 0.9% ( Mũi ), 10ml,  2,848 Chai
870 TDT0017 Natriclorid 0.9% truyền Braun, 100ml,  15,120 Chai
871 TDT0033 Natriclorid 0.9% truyền Braun, 500ml,  17,199 Chai
872 TDT0094 Natri Clorid 0.9 F.T (3/2), 1000ml,  22,950 Chai
873 TDT0019 Natriclorid 3% Kabi, 100ml,  12,899 Chai
874 THA0033 NATRILIX 1,5MG, 1,5MG,  3,755 Viên
875 TTH0167 Naupastad 10 Stella, 10mg,  475 Viên
876 TKH0056 Nautamine, 90mg,  3,116 Viên
877 THT0031 Navelbine, 30mg,  2,358,397 Viên
878 THT0030 Navelbine, 20mg,  1,572,478 Viên
879 TTM0060 NEBILET, 5mg,  8,512 Viên
880 TTM0007 Nebivolol, 5mg,  4,600 Viên
881 TDT0054 Neoamiyu, .,  139,508 Túi
882 THI0006 Neocilor, 5mg,  2,358 Viên
883 THH0021 Neo-Codion, 25mg ,100mg ,20mg,  4,123 Viên
884 THH0047 Neo Corclion, 100mg ; 10mg,  360 Viên
885 THH0081 Neogodian, 100mg/5mg,  600 Viên
886 TKH0129 Neo - Penotran, 500mg/100mg,  11,575 Viên
887 TTH0097 Neopeptine, .,  2,040 Viên
888 TTH0127 Neopeptine Drops, ., 15ml 54,221 Chai
889 TPT0016 Neostigmin - Hameln, 0.5mg/ml,  28,050 Ống
890 TKH0057 Neo- Tergynan, 500mg/65000IU/100000IU,  13,306 Viên
891 TDT0053 NEPHROSTERIL 250ML, 250ML,  138,000 Chai
892 TTK0133 Neubatel-Forte, 600mg,  5,175 Viên
893 TKH0070 NEUPOGEN 30MU/0,5ML, 30MU/0,5ML,  1,260,000 Ống
894 TTK0028 Neurobion, .,  2,231 Viên
895 TTK0058 Neuronstad, 300mg,  3,680 Viên
896 TTK0030 Neurontin, 300mg,  12,673 Viên
897 TTK0110 NEUROPYL, 3g/15ml,  17,287 Ống
898 TTK0118 NEUROPYL 1G/5ML, 1G/5ML,  4,733 Ống
899 TNM0025 Nevanac, 1mg/5ml,  168,300 Chai
900 THT0013 Nexavar 200mg, 200mg,  902,000 Viên
901 TTH0018 Nexium mups 20mg, 20mg,  25,150 Viên
902 TTH0019 Nexium mups 40mg, 40mg,  25,151 Viên
903 TTH0020 Nexium tiêm, 40 mg,  168,916 Lọ
904 TCC0026 Nicardipin, 1mg/ml, 10ml 137,500 Ống
905 TTM0012 Nifedipin Stada, 20mg,  720 Viên
906 TTM0048 NifeHexal 30 LA, 30mg,  5,986 Viên
907 TTM0040 Niglyvid, .,  89,917 Ống
908 TTK0142 Nilkey, 20mg,  2,530 Viên
909 TTK0100 Nimotop, 30mg,  18,652 Viên
910 TTM0013 Nitromint, 2.6mg,  5,558 Viên
911 TTM0036 Nitromin xịt, 10g,  165,000 Lọ
912 TDN0030 Nizoral 10g, .,  34,720 Tube
913 TDN0031 Nizoral 5g, .,  21,509 Tube
914 THT0004 Nolvadex D, 20mg, Hộp/30 viên 66,640 Viên
915 TTK0157 Nooapi1200, 1200mg,  2,875 Viên
916 TTK0059 Nootropil, 3g,  35,308 Ống
917 TTK0095 Nootropil, 800mg,  4,430 Viên
918 TCC0025 Noradrenaline Base Aguettant 1mg/ml, 4mg/4ml,  114,950 Ống
919 TGD0038 No-spa, 40mg,  1,024 Viên
920 TGD0039 No-spa, 40mg/2ml,  6,256 Ống
921 TTH0170 No-Spa forte, 80mg 1,332 Viên
922 TKS0195 Novofungin 250 ( Metronidazole), 250mg,  456 Viên
923 TKS0221 Novofungin 400 ( Metronidazole), 400mg,  626 Viên
924 TKS0243 Novofungin Stella 250, 250 mg,  456 Viên
925 TKS0231 Novogyl MKP, 750000IU/125mg,  1,470 Viên
926 TDH0042 NovoMix 30 FlexPen, 100 U/ml, 3ml 250,635 Bút
927 TDH0037 NovoRapid FlexPen, 100U/ml, 3ml 247,500 Bút
928 TBK0059 NP Vitamin A-D, 2000IU/200IU,  270 Viên
929 TTK0155 Nucleo CMP Forte, ., 2ml 58,800 Ống
930 TTK0011 Nufotin, 20mg,  1,775 Viên
931 TTK0153 Numed 200, 200mg,  1,725 Viên
932 TDT0082 Nước cất A.T, 10ml, 10ml 1,038 Ống
933 TDT0069 Nước cất ống nhựa 10ml CPC1 HN, 10ml,  2,079 Ống
934 TDT0071 Nước cất ống nhựa 5ml CPC1 HN, 5ml,  1,386 Ống
935 TDT0042 NƯỚC CẤT PHA TIÊM 100ML BRAUN, 100ml,  10,112 Chai
936 TDT0052 NƯỚC CẤT PHA TIÊM 10ML BRAUN, 10ml,  6,180 Ống
937 TDT0039 NƯỚC CẤT PHA TIÊM 10ML Vidipha, 10ml,  5,194 Ống
938 TDT0064 NƯỚC CẤT PHA TIÊM 3/2, 5ml,  2,835 Ống
939 TDT0045 NƯỚC CẤT PHA TIÊM 500ML KABI, 500ML,  28,180 Chai
940 TDT0047 NƯỚC CẤT PHA TIÊM 5ML KABI, 5ml,  2,646 Ống
941 TDT0029 NƯỚC CẤT PHA TIÊM 5ml Vidipha, 5ml,  2,363 Ống
942 TDT0080 Nước vô khuẩn MKP, 500ml,  36,666 Chai
943 TPCN004 Nutricomp Fibre, 500ml,  154,000 Bộ
944 TDT0026 Nutriflex Lipid Peri, 1250ml,  1,044,000 Túi
945 TPCN002 Nutrison Multi Fibre 1.0 Kcal /ml 1000ML, 1000ml,  286,000 Bịch
946 TKN0003 NYSTATIN, 500.000 IU,  870 Viên
947 TKH0072 Nystatin gói, 25.000IU,  1,610 Gói
948 TKH0163 Nyvagi, 200000IU/500mg 12,320 Viên
949 TBK0013 Obimin, 1000mcg, vitamin & khoáng chất 2,556 Viên
950 TKH0085 ODISTAD 120, 120mg,  11,200 Viên
951 TTH0013 Oferen, 45ml,  51,520 Chai
952 TGD0101 Offipain, 10mg/ml, 100ml 50,400 Chai
953 TNM0032 Oflovid, 15mg/5ml, 5ml 62,576 Lọ
954 TNM0004 Oflovid ophthalmic ointment, 3.5g,  83,472 Tube
955 TNM0049 Ofloxacin-POS 3mg/ml, 3mg/ml, 5ml 59,248 Lọ
956 TTM0074 Ogrel Plus, 75mg; 75mg,  8,400 Viên
957 TTK0057 Olanstad 10mg, 10mg,  2,300 Viên
958 TTK0012 Olanxol, 10mg,  2,603 Viên
959 TBK0073 Omega 3.6.9 thiên nhiên, USA,  89,600 Chai
960 TBK0012 OMEGA 3  ( 100 Viên/lọ ), 1000mg,  1,614 Viên
961 TTH0045 Omeprazol, 20mg,  724 Viên
962 TTH0131 OMEPRAZOL 20 - HV Pharma, 20mg, Hộp 100 viên 576 Viên
963 TTH0101 OMEPRAZOL 40MG, 40mg,  480 Viên
964 TTH0103 Omeprazol Normon 40mg, 40mg,  56,000 Lọ
965 TTH0090 Omez, 20mg,  1,787 Viên
966 TKH0124 Omnipaque, 300mg/ml, 50ml 270,259 Lọ
967 TCC0043 Omnipaque Inj iod, 350mg/ml, 100ml 670,054 Chai
968 TCC0041 OMNIPAQUE IOD, 300mg/ml, 100ml 491,381 Chai
969 TTH0111 ONDANSETRON - BFS, 8mg/4ml,  16,464 Ống
970 TDH0006 Onglyza, 5 mg,  19,388 Viên
971 TDH0007 Onglyza, 2.5mg,  17,928 Viên
972 TKS0083 OPECIPRO 500mg, 500mg,  3,549 Viên
973 THH0069 Opesinkast 10, 10mg,  5,750 Viên
974 THH0071 Opesinkast 5, 5mg,  5,175 Viên
975 TPT0003 Opiphine, 10mg/1ml,  69,825 Ống
976 TKH0064 Orafar, ., 90ml 7,689 Chai
977 TTH0171 Oraptic, 40mg,  35,280 Lọ
978 TTH0049 Oresol, 20.5g,  2,152 Gói
979 TTH0110 ORESOL ( NADYPHAR) - H/40 gói, 4.1G,  1,570 Gói
980 TTH0052 Oresol Baby, .,  881 Gói
981 TTH0107 ORESOL HƯƠNG CAM, 4,15G,  810 Gói
982 TTH0163 Oresol New, 4.22g,  1,177 Gói
983 TKH0059 ORGAMETRIL, 5mg Hộp/30 viên,  2,381 Viên
984 TKH0006 Orlistat, 120mg,  9,576 Viên
985 THA0066 Osarstad 80, 80mg,  2,875 Viên
986 TDT0024 Osmofundin 20% Braun, 250ml,  28,712 Chai
987 TKS0135 Ospamox, 500mg,  2,142 Viên
988 TKS0260 Osvimec 300, 300mg,  11,984 Viên
989 TDN0072 OTIFFAR, 8ML,  5,126 Chai
990 TDN0087 Otipax, 15ml,  60,479 Lọ
991 TMH0001 OTOFA 10ml Hộp/1 lọ (Rifamycine), 10ml Hộp/1 lọ,  107,520 Chai
992 TDN0040 Otrivin Drop 0.1%, 10ml,  50,848 Lọ
993 TDN0041 Otrivin Spray, 0.1%,  52,640 Lọ
994 THT0021 Oxaliplatin "Ebewe" Inj, 100mg,  2,367,879 Lọ
995 THT0027 Oxaliplatin " Ebewe" Inj, 50mg,  1,425,000 Lọ
996 THT0028 Oxaliplatin "Ebewe" Inj Sandoz, 50mg,  850,201 Lọ
997 THT0022 Oxaliplatin Hospira, 100mg/20ml,  1,181,250 Lọ
998 THT0029 Oxaliplatin Hospira, 50mg/10ml 661,500 Lọ
999 TDN0012 Oxy già, 60ml,  1,826 Chai
1000 TKH0083 OXYTOCIN 5IU 1ML, 5IU, 1ML 5,037 Ống
1001 TPT0004 Paciflam, 5mg/1ml,  47,250 Ống
1002 THT0008 PACLITAXEL "Ebewe", 100mg/16,7ml,  1,350,000 Lọ
1003 THT0037 Paclitaxel ebewe, 30mg/5ml,  481,530 Lọ
1004 TLX0008 Palibone, 70mg,  84,000 Viên
1005 TGD0041 Panadol ( Xanh), 500mg,  1,050 Viên
1006 TGD0043 Panadol extra, 500mg + 65mg,  1,275 Viên
1007 TGD0042 Panadol Viên sủi, 500mg,  3,076 Viên
1008 TTM0051 Panangin viên, .,  2,003 Viên
1009 TTH0114 Pantoloc 20, 20mg,  16,688 Viên
1010 TTH0112 PANTOLOC 40MG, 40mg,  20,719 Viên
1011 TTH0048 Pantoloc I.V, Hộp/1 lọ,  160,599 Lọ
1012 TTH0024 Pantoprazole, 40mg,  2,070 Viên
1013 TTH0160 Pantostad 40 CAP, 40mg,  2,530 Viên
1014 TTH0128 Papaverin 2%, 2ml,  3,905 Ống
1015 TGD0116 Para-Api Plus, 325mg; 200mg,  960 Viên
1016 TGĐ0003 Paracetamol, 500mg,  200 Viên
1017 TGD0107 Paracetamol B.Braun, 10mg/ml, 100ml 47,040 Chai
1018 TGD0045 Paracetamol G.E.S, .,  50,400 Túi
1019 TGD0044 Paracetamol Kabi 1000, 1g/100ml,  21,168 Chai
1020 TGD0147 PARATRAMOL, 37.5 mg/325 mg,  7,997 Viên
1021 TTH0186 Pariet 20mg, 20mg,  23,296 Viên
1022 TGD0103 Partamol Tab., 500mg,  576 Viên
1023 TNM0024 Pataday, 0.2%, 2.5ml 144,210 Chai
1024 THT0010 PAXUS PM, 100mg,  5,850,001 Lọ
1025 TTH0113 PENTASA 500mg, 500mg,  13,299 Viên
1026 TKH0173 Pentoxipharm, 100mg,  4,370 Viên
1027 TTH0025 Pepsane, 10g,  4,980 Gói
1028 TPCN010 PEPTAMEN 400G, 400G,  475,000 Hộp
1029 TGD0066 Perfalgan, 1g/100ml, 100ml 53,458 Chai
1030 THI0032 Peritol, 4mg 948 Viên
1031 TPT0007 Pethidine, 100mg/2ml,  42,000 Ống
1032 TDN0013 Phenergan CREAM, 10g,  11,581 Tube
1033 TPT0006 Phenobarbital, 0.1g,  819 Viên
1034 TTK0126 PHENTINIL, 100mg,  353 Viên
1035 TPT0010 PHENYLEPHRINE, 50mcg/ml,  291,750 Ống
1036 TTK0038 Phenytoin 100 mg, 100mg,  370 Viên
1037 TBG0007 Philoyvitan, .,  4,025 Viên
1038 TTH0028 Phosphalugel, 20%,  4,617 Gói
1039 THI0001 Pipolphen, 50mg/2ml,  28,000 Ống
1040 TTK0079 Piracefti, 400mg,  234 Viên
1041 TTK0159 PIRACETAM, 1200mg,  1,176 Viên
1042 TTK0169 Piracetam 800 Becamex, 800mg,  1,265 Viên
1043 TTK0136 Piracetam-Egis, 1200mg,  3,163 Viên
1044 TTK0116 PIRACETAM - EGIS ( Piracetam 800mg) - H/30 viên, 800mg,  2,108 Viên
1045 TTK0003 Piracetam Kabi, 3g/15ml,  16,052 Ống
1046 TTK0177 Piracetam Kabi, 12g/60ml,  39,984 Chai
1047 TTM0014 Plavix, 75mg,  28,718 Viên
1048 TTM0033 Plavix, 300mg,  89,226 Viên
1049 TKH0045 Pletaz, 100mg,  9,290 Viên
1050 TTK0062 Pm branin, 150mg,  6,608 Viên
1051 TNT0011 PM H-Regulator, 20mg/20mg,  357,500 Lọ
1052 TLX0014 PM NextG Cal, .,  5,880 Viên
1053 TKH0136 PM Procare, ., Lọ 30 viên 253,000 Lọ
1054 TKH0055 Polygynax, .,  10,640 Viên
1055 TKS0224 Ponysta, 100mg,  20,944 Viên
1056 TKH0178 Potassium Chloride Proamp, 0.1g/ml,  6,160 Ống
1057 TDN0014 Povidine 10%, ., 20ml 6,656 Chai
1058 TDN0021 Povidine 10%, 90ml,  16,631 Chai
1059 TDN0068 Povidine 5%, ., 8ml 7,840 Chai
1060 TDN0027 Povidone, 90ml,  12,348 Chai
1061 TDN0094 Povidone Iodine 10%, 10%, 90ml 21,280 Chai
1062 TDN0015 POVIDON IOD 10%, ., 20ml 6,115 Chai
1063 TTK0166 Pracetam 1200, 1200mg,  2,749 Viên
1064 TTK0078 Pracetam 800, 800mg,  1,610 Viên
1065 TTM0042 Pradaxa, 150mg,  37,816 Viên
1066 TKH0053 Praxilene 200mg, 200mg,  5,658 Viên
1067 TTH0106 PRAZOPRO, 20mg,  1,380 Viên
1068 TNM0001 PRED FORTE, 5ml, Hộp/1 chai 38,066 Chai
1069 TGD0111 Prednisolon Phapharco, 5mg,  336 Viên
1070 TKV0043 Prednisolon TV. Pharm, 5mg, chai 500 viên 115 Viên
1071 TKV0014 Prednison 5 mg Domesco, 5 mg,  467 Viên
1072 TKV0042 Prednisone 5mg, 5mg, Mekophar 371 Viên
1073 TTK0195 Pregabalin 75mg, 75mg,  5,750 Viên
1074 TTH0145 Prevomit FT, 10mg,  1,357 Viên
1075 TKH0176 Priligy, 30mg 205,334 Viên
1076 TKS0239 Primocef, 500mg,  4,370 Viên
1077 TNT0001 Primolut N, 5mg,  1,706 Viên
1078 TTH0014 Primperan, 10mg,  2,053 Viên
1079 TPT0023 Privagin, 100mg/2ml,  20,979 Ống
1080 TTH0108 PROBIO IMP, 1g,  1,658 Gói
1081 TTM0053 Procoralan, 7.5mg,  11,812 Viên
1082 TTM0094 Procoralan 5mg, 5mg,  11,984 Viên
1083 TKH0088 PROGESTOGEL 1%, 80g,  185,900 Tube
1084 TTK0081 Propofol 1% Kabi, 20ml, 200mg/20ml 105,840 Ống
1085 TTK0082 Propofol- Lipuro 1% (10mg/ml), 10mg/1ml, 20ml 120,000 Ống
1086 TPT0026 PROPOFOL-LIPURO 10mg/ml 50ml, 10mg/ml, 50ml 360,000 Chai
1087 TTM0078 Propranolol TV Pharm, 40mg,  312 Viên
1088 THH0008 PROSKID, 0,7g, 100 ml 50,400 Chai
1089 THH0049 Prospan, 75ml,  71,120 Chai
1090 THH0030 Prospan , 100ml,  73,740 Chai
1091 TTH0027 PULCET 40mg Hộp/28 viên, 40mg,  10,080 Viên
1092 THH0037 Pulmicort Respules, 500mcg/2ml,  15,494 Tép
1093 THH0058 Pulmoll, 20g,  28,560 Hộp
1094 THH0082 Pulmoll Eukalyptus menthol, .,  58,795 Hộp
1095 TKH0142 Putiyol, 6mg,  73,920 Viên
1096 TBK0069 PymeFERON B9, 50mg; 350mcg,  648 Viên
1097 TTH0177 Pyme Om40, 40mg,  2,141 Viên
1098 TBK0050 Pyraneuro, 12,5 mg; 12,5 mg; 12,5 mcg,  600 Viên
1099 TLA0005 Pyrazinamide 500mg, 500mg,  648 Viên
1100 TTH0096 Qapanto, 40mg,  10,058 Viên
1101 TDN0085 Qepentex, 20mg, 1 gói/7 miếng 14,000 Miếng
1102 TKS0097 Quinotab, 500mg,  19,040 Viên
1103 TTH0159 Rabeloc I.V, 20mg,  146,663 Lọ
1104 TTH0029 Rabestad, 20mg,  2,875 Viên
1105 TDN0058 Ray C, .,  42,560 Chai
1106 TDT0044 Reamberin, 1.5%/400ml,  201,565 Chai
1107 TKH0071 Recormon, 2000IU/0,3ml,  252,291 Ống
1108 TDN0010 Refresh Tears, 0,5%, 15ml 71,794 Lọ
1109 TKH0166 Regenflex Stater, 32mg/2ml,  1,312,500 Ống
1110 TTK0184 Reminyl, 8mg,  32,704 Viên
1111 TDN0100 Repaherb, 25g,  200,000 tuýp
1112 TKH0175 Repaherb, . 27,440 Viên
1113 TGD0113 Repainlin, 50mg,  3,864 Viên
1114 TGD0133 Repamax 500, 500mg,  340 Viên
1115 TLX0019 Residron, 35mg 61,600 Viên
1116 TKH0089 RESONIUM A, 15g,  67,200 Gói
1117 TTK0196 Rewisca 50mg, 50mg 12,320 Viên
1118 TDN0019 Rhinex, 0.05%,  5,715 Chai
1119 THH0029 Rhinocort Aqua, 10ml,  223,874 Chai
1120 TDN0102 Rhomatic Gel, 1g/100g,  22,400 tuýp
1121 TNM0047 Rhynixsol, 0,05%,  3,743 Lọ
1122 TLA0004 RIFAMPICIN, 300mg,  2,577 Viên
1123 TLA0006 Rifampicin 150mg, 150mg,  1,318 Viên
1124 TDT0041 Ringer fundin, 500ml,  29,925 Chai
1125 TDT0011 Ringer Lactat Braun, 500ml,  17,199 Chai
1126 TDT0074 Ringer Lactate Kabi, 500ml,  13,230 Chai
1127 TDT0056 Ringer Lactat with 5%  Glucose Braun, 500ml,  22,160 Chai
1128 TMM0032 Rishon, 20 mg,  12,000 Viên
1129 TTK0087 Risperdal, 2mg,  22,456 Viên
1130 TTK0086 Risperdal, 1mg,  12,204 Viên
1131 TLX0010 Rocaltrol, 0.25mcg,  5,430 Viên
1132 TKS0042 Rocephin, 1g,  166,981 Lọ
1133 TPT0024 Rocuronium Kabi 10mg/ml, 10mg/ml, 5ml 184,000 Lọ
1134 TKS0234 Rodogyl, 750000IU/125mg,  7,616 Viên
1135 TMM0010 Rosuvastatin (stada), 10mg,  4,600 Viên
1136 TMM0015 Rosuvastatin Stada, 20mg,  7,280 Viên
1137 TMM0033 Rosuvastatin Stella, 10mg,  4,600 Viên
1138 TMM0034 Rosuvastatin Stella, 20mg,  6,259 Viên
1139 TTK0171 Rotundin, 30 mg, Hộp 100 viên,  576 Viên
1140 TTK0187 Rotundin 60, 60mg,  1,200 Viên
1141 TKS0249 Rovamycine, 3 M.I.U,  12,963 Viên
1142 TKH0149 Rowatinex Caps, .,  3,905 Viên
1143 TMM0031 Rubina 10, 10mg,  672 Viên
1144 TKH0009 Rutin C, 100mg,  324 Viên
1145 TKH0150 Rutin C Tipharco, 50mg/50mg,  324 Viên
1146 TGD0138 Ruzittu, 100mg,  5,175 Viên
1147 TDN0104 Saforelle Gentle Cleansing care, 100ml,  132,000 Chai
1148 THH0009 Salbutamol, 2mg,  1,080 Viên
1149 THH0034 SALBUTAMOL KABI, 0,5mg/1ml, Hộp/ 6 ống 5,072 Ống
1150 TKN0006 Salgad ( Fluconazol), 150mg,  3,324 Viên
1151 TDN0048 SALONPAS, .,  14,024 Hộp
1152 TGD0046 Salonpas GEL, 30g,,  34,496 Tube
1153 TDN0057 Salonpas SPRAY, .,  143,748 Chai
1154 TKH0123 Samsca, 15mg,  363,000 Viên
1155 TNM0016 Sancoba 0.02%, 5ml,  58,236 Chai
1156 TTH0093 Sandostatin, 1ml, 0.1mg/ml 280,500 Ống
1157 TNM0011 Sanlein 0.1, 0.1%,  69,618 Chai
1158 TNM0012 Sanlein 0.3, 0.3%, 5ml 138,600 Chai
1159 TDN0034 Sanyrene 20ml, .,  161,920 Chai
1160 TVX0001 SAT, .,  28,295 Ống
1161 THH0068 Savi Eprazinone 50, 50mg,  1,725 Viên
1162 TGD0142 SaVi Etoricoxib 30, 30mg,  4,600 Viên
1163 TMM0029 SaVi Gemfibrozil 600, 600mg,  5,175 Viên
1164 TTM0092 SaVi Irbesartan 75, 75mg,  3,450 Viên
1165 THA0058 SaVi Losartan 100, 100mg,  3,450 Viên
1166 TTK0163 SaVi Olanzapine 5, 5mg,  486 Viên
1167 TKS0044 Scanax 500mg, 500mg,  1,323 Viên
1168 TBK0009 Scanneuron, 250 mg, 250 mg, 1000 mcg,  1,553 Viên
1169 TTK0130 Seduxen 5 mg, 5 mg,  1,449 Viên
1170 TKS0080 Selemycin, 500mg/2ml,  45,920 Ống
1171 TGD0047 Seocem, 50mg,  10,080 Viên
1172 TCC0039 SEPTANEST, 1,7ML,  15,680 Ống
1173 THH0052 Seretide Accuhaler, 50/250mcg, (dạng bột hít) 285,062 Lọ
1174 THH0072 Seretide Evohaler DC, 25/250mcg, 120 liều xịt 336,438 Hộp
1175 THH0013 SERETIDE EVOHALER DC 25/50MCG, 25/50MCG, 120D 210,253 Hộp
1176 TTK0158 Seroquel XR, 50mg,  13,440 Viên
1177 TPT0025 Sevoflurane, 250ml,  4,200,000 Chai
1178 TPT0014 Sevorane, 250 ml,  4,200,000 Chai
1179 TKS0072 Shincef, 1,5g,  24,640 Lọ
1180 TKS0061 Shinpoong Cefadin, 1g,  11,290 Lọ
1181 TKS0064 Shintaxime, 1g,  10,618 Lọ
1182 TTK0043 Sibelium, 5mg,  6,202 Viên
1183 TTK0085 Sifrol, 0.25mg,  10,905 Viên
1184 TDN0024 Silkron, 100mg ;0.64mg ; 1mg,  19,600 Tube
1185 TTH0140 Simacone, 60mg; 300mg,  2,185 Viên
1186 TTH0065 Simethicone Stada, 15ml,  22,470 Chai
1187 TMM0028 Simvastatin Stada, 10mg,  1,725 Viên
1188 TMM0037 Simvastatin Stella 10 mg, 10mg,  906 Viên
1189 THT0019 Sindoxplatin 50mg, 50mg,  1,125,000 Lọ
1190 THH0023 Singulair 10mg, 10 mg,  15,123 Viên
1191 THH0024 Singulair 4mg, 4mg,  15,123 Viên
1192 THH0025 Singulair 5mg, 5mg,  15,123 Viên
1193 THT0023 Sintopozid, 100mg/5ml,  225,000 Lọ
1194 TTM0038 Sintrom, 4mg,  4,600 Viên
1195 THH0036 Siro Astex, 90ml,  37,044 Chai
1196 THH0051 Siro Atussin, .,  20,107 Chai
1197 TBK0023 Siro Ceelin, 60ml,  40,633 Chai
1198 THI0017 Siro Clarityne, 60ml,  54,992 Chai
1199 TTK0108 Siro Dalekine, 60ml,  44,940 Lọ
1200 TTH0184 Smail 3g, 3g 1,955 Gói
1201 TTH0030 Smecta, 3g,  4,316 Gói
1202 TDT0040 Sodium Bicarbonate, 4.2% 250ml,  114,000 Chai
1203 TDT0085 Sodium chloride 0,9%, 0,9% 500ml, Otsuka 15,450 Chai
1204 TDT0079 Sodium Chloride 0,9%, 500ml,  16,500 Chai
1205 TDT0093 Sodium Chloride 0,9%, 1000ml, Mekophar 24,140 Chai
1206 TTH0173 Solezol 40mg, 40mg,  72,688 Lọ
1207 TKV0010 Solu-Medrol, 40 mg,  44,688 Lọ
1208 TKV0025 Solu-Medrol, 125mg,  84,795 Lọ
1209 TKV0011 Solu-Medrol, 500mg,  228,338 Lọ
1210 TTK0137 Somazina, 30ml,  628,628 Lọ
1211 TTK0138 Somazina, 1000mg / 10ml,  112,000 Gói
1212 TTK0154 Somazina 1000mg, 1000mg/4ml,  92,400 Ống
1213 TTK0188 Somazina 500mg, 500mg, 4ml 63,840 Ống
1214 TTH0082 Somexwell-40, 40mg,  10,640 Viên
1215 TTH0138 Sorbitol, 5g,  1,208 Gói
1216 TTH0047 Sorbitol 3,3%, 500ml,  12,504 Chai
1217 TTH0161 Sorbitol 5g danapha, 5g,  864 Gói
1218 TTH0037 Sorbitol Delalande ( Sanofi ), 5g,  2,220 Gói
1219 TTM0016 Soupinchon, .,  5,060 Ống
1220 TTH0105 SPASMAVERINE, 40mg - H/60 viên,  849 Viên
1221 TTH0183 Spasmaverine 60mg, 60mg 852 Viên
1222 TTH0120 Spasmomen, 40mg,  4,065 Viên
1223 TKN0001 Sporal, 100 mg,  21,252 Viên
1224 TDH0022 Staclazide 30 MR, 30mg,  1,265 Viên
1225 THH0074 Stacytine 200 cap, 200mg,  840 Viên
1226 TTH0124 Stadnex, 40mg,  7,616 Viên
1227 TTH0104 STADNEX 20, 20mg,  4,025 Viên
1228 THA0028 Stadovas 5, 5mg,  840 Viên
1229 TTK0106 Stadpizide 50, 50mg,  597 Viên
1230 TTK0125 STALEVO, 150/37.5/200mg,  24,734 Viên
1231 TKV0046 Statripsine, 4.2mg,  1,357 Viên
1232 TDN0016 STERIMAR 50ml( Người lớn), .,  82,320 Chai
1233 TDN0018 STERIMAR BABY, 50ml,  87,360 Chai
1234 TTK0064 Stilux-60, .,  1,183 Viên
1235 THH0035 Strepsils ( cam), .,  3,340 Gói
1236 THH0031 STREPSILS COOL, .,  1,297 Viên
1237 THH0059 STREPSILS COOL, .,  3,340 Gói
1238 THH0033 STREPSILS ORANGE WITH VITAMIN C, .,  1,670 Viên
1239 TTK0080 Stresam, 50mg,  3,795 Viên
1240 TTK0006 Stugeron, 25mg,  809 Viên
1241 TPCN013 Sữa bột Arti Lon Care, 400g,  286,000 Hộp
1242 TPCN012 Sữa bột Arti Lon Joint, 400g,  180,000 Hộp
1243 TPCN014 Sữa bột Arti Lon Relax Gaba Ca cao, 400mg 468,000 Hộp
1244 TPCN011 Sữa bột Arti Lon Relax Gaba Vanilla, 400g,  468,000 Hộp
1245 TBK0019 SỮA ONG CHÚA-VITAMIN C, .,  9,120 Chai
1246 TTH0139 Sucrapi, 1g/5ml,  5,175 Gói
1247 TPT0005 Sufentanil, 50mcg/1ml,  112,350 Ống
1248 TKS0194 Sulcilat, 375mg,  16,240 Viên
1249 TKS0120 Sulperazon, 1g,  225,500 Lọ
1250 TTK0164 Sulpirid 50mg Danapha, 50mg,  309 Viên
1251 TTK0120 SULPIRIDE IMEXPHARM 50MG, 50mg,  882 Viên
1252 TTK0139 Sulpirid Vidipha, 50mg,  300 Viên
1253 TKV0030 SUNAPRED 20MG, 20mg,  1,080 Viên
1254 TGD0049 Suntab Tablet, 500mg,  7,459 Viên
1255 TMP0002 Swanella, ., 60ml 299,250 Tube
1256 TKH0082 SWEET'N LOW ( Đường ăn kiêng), 1g,  546 Gói
1257 TBG0013 Sylaganic, 70 mg/3mg/4mg/6mcg,  1,533 Viên
1258 THH0055 SYMBICORT 120 Liều, 120 liều, 120 535,643 Lọ
1259 THH0038 Symbicort Turbuhaler, 160mg ; 4,5mcg, 60 liều 315,084 Chai
1260 TNM0017 Taflotan, 0.015MG/ML,  269,280 Chai
1261 TNM0028 TAFLOTAN-S 4,5mcg/0,3ml (30 tép/hộp), 4,5mcg/0,3ml, 30 tép/hộp 13,328 Tép
1262 TTK0167 Tamgezyl, 500mg,  1,020 Viên
1263 TTK0045 Tanakan, 40mg,  4,868 Viên
1264 THA0010 Tanatril, 5mg,  5,481 Viên
1265 THA0039 Tanatril 10mg, 10mg,  6,774 Viên
1266 TTK0094 Tanganil INJ, 500 mg/5 mL,  16,092 Ống
1267 TTK0093 Tanganil TAB, 500mg,  5,463 Viên
1268 TNM0018 Taptiqom, .,  14,112 Ống
1269 TBK0029 Tardyferon- B9, .,  3,276 Viên
1270 TGD0106 Tatanol, 500mg,  365 Viên
1271 TGD0150 Tatanol Ultra, 37.5 mg + 325mg,  2,990 Viên
1272 TKS0049 Tavanic, 500mg,  51,731 Viên
1273 TKS0107 Tavanic, 500mg/100ml,  275,800 Chai
1274 TKS01081 TAZOCIN 4,5G, 4,5G,  252,000 Lọ
1275 TKS0108 TAZOCIN 4,5G, 4,5G,  246,070 Lọ
1276 TNM0031 Tearbalance Ophthalmic solution 0.1%, 1mg/ml, 5ml 68,914 Lọ
1277 TTK0107 Tebonin, 120mg,  12,074 Viên
1278 TKN0005 TEFOSTAD T300, 300 mg,  15,680 Viên
1279 TTK0119 Tegretol CR 200, 200mg,  2,995 Viên
1280 THI0008 Telfast, 60mg,  4,079 Viên
1281 THI0007 Telfast HD 180MG, 180mg,  8,651 Viên
1282 THA0005 Telmisartan, 40mg,  3,450 Viên
1283 THA0057 Telmisartan TV. Pharm, 40mg,  462 Viên
1284 TKH0104 Tenfovix, 300mg,  7,056 Viên
1285 THA0051 Tenocar 50, 50mg,  696 Viên
1286 TKH0134 Tenofovir - BVP, 300mg,  15,680 Viên
1287 TKH0079 TENOFOVIR STADA 300mg, 300mg,  18,480 Viên
1288 THA0023 Tenormin, 50mg,  3,684 Viên
1289 TBK0055 Terfelic F, 200mg; 1mg,  960 Viên
1290 THH0075 Terpinbenzoat, 100mg/50mg,  228 Viên
1291 THH0027 Terpin Codein, 100mg/10mg,  523 Viên
1292 THH0050 Terpincodein F hạt, 200mg/ 5mg,  840 Viên
1293 THH0066 Terpinzoat BĐ, 100mg / 50mg, hộp 100 viên 204 Viên
1294 TKS0235 Tetracyclin, 500 mg (Thanh Hóa),  984 Viên
1295 TKS0050 Tetracyclin 1% Vidipha, 1%,  5,520 Tube
1296 TKS0051 Tetracyclin UPHACE, 500mg,  780 Viên
1297 TKS0009 TETRACYLIN VIDIPHA, 500mg Hộp/100 viên,  663 Viên
1298 TDT0043 Tetraspan, 6%, 500ml 144,000 Chai
1299 TDN0011 Tglianes, .,  36,456 Tube
1300 TDN0088 TheKatadexan, 8ml,  15,680 Lọ
1301 THH0048 Theostat LP, 100mg,  2,050 Viên
1302 THI0013 Theralene, 5mg,  534 Viên
1303 TTH0056 Theresol, 5,63g/0,7g; 0,3g; 0,58g; 4g 1,955 Gói
1304 THA0034 THIAZIFAR 25mg, 25mg,  190 Viên
1305 TNT0007 Thyrozol 10mg, 10mg,  2,364 Viên
1306 TNT0006 THYROZOL  5MG, 5mg,  1,477 Viên
1307 TDN0004 TICARLOX, .,  46,695 Tube
1308 TDN0101 Ticoldex, 5ml, 5ml 4,217 Lọ
1309 TTH0188 Tidocol - 400, 400mg 6,160 Viên
1310 TKS0079 Tienam, 500mg,  327,800 Lọ
1311 TKS0106 Tiepanem, 1g,  281,600 Lọ
1312 TKN0009 Timbov 500mg, 500mg,  70,560 Viên
1313 TTK0182 TIMMAK, 3MG,  2,300 Viên
1314 TNM0026 Timolol, 0.5%/5ml,  47,264 Chai
1315 TKS0229 Tinidazol, 500mg,  945 Viên
1316 TGD0143 Tiphadol, 500mg,  288 Viên
1317 TTM0072 TIPHAREL, 20mg,  564 Viên
1318 TNM0002 Tobradex, ., 5ml 52,976 Chai
1319 TNM0003 Tobrex, 5ml,  44,800 Chai
1320 TTK0050 Topamax, 50mg,  10,987 Viên
1321 TTK0049 Topamax, 25mg,  6,102 Viên
1322 TPCN018 TopQueen, ., 70ml 178,750 Chai
1323 TMM0016 Torvazin, 10mg,  4,025 Viên
1324 TMM0017 Torvazin, 20mg,  6,160 Viên
1325 TBK0028 Tot'hema, 10 ml,  9,408 Ống
1326 THH0044 Touxirup, 30ml,  9,012 Chai
1327 TPT0020 Tracrium, 25mg/2.5ml,  115,366 Ống
1328 TBK0075 Tracutil, 10ml,  36,103 Ống
1329 THO0002 Tragutan, .,  630 Viên
1330 TPT0008 Tramadol, 100mg/2ml,  34,913 Ống
1331 TGD0136 Tramagesic, 325mg/37.5mg,  4,830 Viên
1332 TDN0008 Trancumin (Dầu mù u), .,  17,640 Chai
1333 TKH0044 Transamin Capsules 250mg, 250mg,  2,530 Viên
1334 TKH0011 Transamin Injection, 250mg/5ml,  16,800 Ống
1335 TKH0042 Transamin Tablets, 500mg,  4,427 Viên
1336 TNM0021 Travatan, .,  277,530 Chai
1337 TKS0240 Trepmycin, 1g,  100,000 Lọ
1338 TKS0100 Trifamox IBL lọ, 1000/500, Amoxicillin 1000 mg, sulbactam Na 500 mg. 108,415 Lọ
1339 TTK0090 Trihexyphenidyl, 2mg,  178 Viên
1340 TTM0061 Trimetazidine Stada 35mg MR, 35mg,  1,200 Viên
1341 TTM0091 Trimetazidine Stella 35mg MR, 35 mg,  768 Viên
1342 TBK0020 Trivita bF, .,  1,072 Viên
1343 TBK0062 Trivitamin B-Complex, 5mg/1mg/5mg,  264 Viên
1344 TTM0070 Troysar AM, 5mg; 50mg,  5,824 Viên
1345 TTH0098 Trymo tablets, 120 mg,  2,643 Viên
1346 TMM0011 TV -fenofibrat, 200mg,  1,152 Viên
1347 TKS0219 TV-Zidim, 2g,  11,402 Lọ
1348 THA0040 Twynsta, 40mg/5mg,  13,980 Viên
1349 TGD0094 TYDOL, 500mg,  489 Viên
1350 TGD0091 TYDOL 650mg, 650 mg H/100 viên,  605 Viên
1351 TGD0152 Tydol PM, 500mg; 25mg,  1,020 Viên
1352 TTH0141 Ulcersep, 262,5mg,  4,564 Viên
1353 TTM0095 Uloviz, 40mg 3,220 Viên
1354 TGD0051 Ultracet, 325mg/37.5mg,  8,959 Viên
1355 TCC0020 Ultravist 300/100, 300mg, 100ml 462,000 Chai
1356 TKS0078 Unasyn, 1.5g,  73,920 Lọ
1357 TKS0001 Unasyn TAB, 375mg,  16,565 Viên
1358 TBK0072 Upsa C, 1g,  3,795 Viên
1359 TTM0085 Urostad 40 ( Furosemide), 40mg,  432 Viên
1360 TNT0008 Utrogestan, 200mg,  14,560 Viên
1361 THI0024 VACO LORATADINE 10MG, 10mg,  360 Viên
1362 TDN0105 Vagina, 200ml 126,500 Chai
1363 TKS0138 VALBIVI 1G, 1g,  71,680 Lọ
1364 TKS0143 VALBIVI 500mg, 500mg,  26,320 Lọ
1365 TTK0083 Valproate de Sodium, 400mg/4ml,  122,100 Ống
1366 TKS0091 Vammybivid's, 500mg,  95,200 Lọ
1367 TKS0094 Vammybivid's 1, 1g,  159,500 Lọ
1368 TTH0084 Varogel, .,  2,838 Gói
1369 TDN0073 VASELINE PURE 10G, .,  12,160 Tube
1370 TTM0019 Vastarel MR, 35mg,  3,419 Viên
1371 THH0018 Ventolin Inhaler, 100mcg,  85,544 Chai
1372 THH0076 Ventolin Nebules, 2.5mg/2.5ml,  6,048 Tép
1373 THH0016 VENTOLIN Nebules, 5mg/2,5ml,  11,797 Tép
1374 TTK0099 VERNI-FULL, 250mg,  13,440 Viên
1375 TTM0032 Verospiron, 25mg,  2,053 Viên
1376 TTM0058 VEROSPIRON 50mg, 50mg,  4,830 Viên
1377 TKH0148 Vesicare, 5mg,  28,812 Viên
1378 TKH0156 VG-5, 100mg/130mg/50mg/50mg,  43,512 Lọ
1379 TKH0162 VG-5 dạng vỉ, 100mg/130mg/50mg/50mg,  1,162 Viên
1380 THH0079 Viên ngậm Bảo Thanh có đường, ., hộp 20 gói 7,844 Gói
1381 TKS0264 Vietcef, 1g,  64,960 Lọ
1382 TNM0020 Vigadexa, .,  121,660 Chai
1383 TNM0019 Vigamox, 5ml,  100,800 Chai
1384 TBK0070 Vincozym Plus, 2ml,  2,415 Ống
1385 TKV0027 Vinphason, 100mg,  14,000 Lọ
1386 TTK0124 VINTANIL, 500mg/5ml,  15,008 Ống
1387 TTH0091 Vinxium, 40mg,  24,192 Lọ
1388 TNM0034 Vismed, 1,8mg/ml, 0.3ml,  11,423 Ống
1389 TKS0259 Visulin 2g/1g, 2g; 1g,  61,600 Lọ
1390 TBK0071 Vitamin 3B TV Pharm, 125mg,125mg,0,125mg,  439 Viên
1391 TBK0018 Vitamin A, 5000 IU,  431 Viên
1392 TBK0067 Vitamin A&D TV. Pharm, 5000 đvqt/ 400 đvqt,  211 Viên
1393 TBK0036 VITAMIN A-D, 5000IU - H/50,  360 Viên
1394 TBK0026 Vitamin B1, 250mg,  709 Viên
1395 TTK0051 Vitamin B6, 250mg,  744 Viên
1396 TBK0068 Vitamin C 1g, 1g,  1,227 Viên
1397 TBK0004 Vitamin C 500mg ( Vidipha), 500mg,  311 Viên
1398 TBK0021 Vitamin c Glucose (Kẹo), .,  3,462 Gói
1399 TBK0032 Vitamin C Kabi 500mg/5ml, 500mg/5ml,  2,536 Ống
1400 TBK0007 Vitamin C Stada 1g, 1g,  2,185 Viên
1401 TBK0046 Vitamin E 400, 400UI, Pymepharco 1,176 Viên
1402 TBK0025 Vitamin E 400 ( Hải Dương), 400,  720 Viên
1403 TBK0060 Vitamin E 400 USA, 500mg/4000mcg,  420 Viên
1404 TBK0027 Vitamine C 250, 250mg,  200 Viên
1405 TKH0002 Vitamin K1 10 mg/1ml Danapha, 10mg/ml,  4,830 Ống
1406 TKH0038 Vitamin K1 Fisiopharma, 10mg/ml, 10mg/ml 12,936 Ống
1407 TBK0014 Vitamin PP, 500mg,  398 Viên
1408 TKS0242 Viticalat, 3g/0,2g,  132,000 Lọ
1409 TGD0077 Voltaren 50, 50mg,  3,999 Viên
1410 TGD0055 Voltaren 75, 75mg,  6,928 Viên
1411 TGD0056 Voltaren 75mg/3ml, 75mg/3ml,  20,234 Ống
1412 TGD0005 Voltaren Emulgel, 20g,  70,784 Tube
1413 TGD0083 Voltaren Suppo, 100mg,  17,475 Viên
1414 TDT0088 Volulyte 6%, 500  ml,  122,851 Túi
1415 TKN0011 Voritab-200, 200mg,  434,500 Viên
1416 TKS0222 Voxin 1g, 1g,  159,500 Lọ
1417 TBK0039 VP Vitamin B1, .,  874 Ống
1418 TNM0030 VROHTO, .,  49,508 Chai
1419 TNM0042 Vrohto Cool, 12ml,  50,266 Lọ
1420 TDN0089 Woncyd, 200ml,  129,800 Chai
1421 TDH0036 Wosulin 30/70, 100IU/ml x 3ml 155,100 Bút
1422 TDN0050 Xanh Methylen, 20ml,  4,025 Lọ
1423 TTM0043 Xarelto, 10mg,  76,160 Viên
1424 TKH0003 Xatral XL, 10mg,  17,983 Viên
1425 THT0018 Xeloda, 500mg,  73,248 Viên
1426 TDN0055 Xisat Spray, .,  27,949 Chai
1427 TDN0063 Xisat Trẻ Em, .,  30,799 Chai
1428 TDN0039 Xylocaine Jelly, 30g,  62,272 Tube
1429 THI0022 XYZAL 5MG, 5mg,  8,378 Viên
1430 TPCN019 Yoho Mekabu Fucoidan, 370mg,  7,350,000 Lọ
1431 TTK0117 ZABAVNIK, 10mg Hộp/100 viên,  1,713 Viên
1432 TTM0068 Zanedip, 10mg,  9,600 Viên
1433 TTH0070 Zantac, 25mg/ml, Hộp 5 ống x 2ml 31,033 Ống
1434 TTH0123 Zantac Tablets, 150mg,  5,245 Viên
1435 TKH0050 Zentel, 200mg,  6,272 Viên
1436 TTM0076 Zentobiso 2,5mg, 2,5mg,  2,622 Viên
1437 TMM0035 Zentocor 40mg, 40mg,  12,320 Viên
1438 TKH0125 Zentramol, 5ml,  9,220 Ống
1439 TTM0047 Zestril, 10mg,  6,829 Viên
1440 TKS0004 Zinacef, 750mg,  53,200 Lọ
1441 TKS0012 Zinnat tablet, 250mg,  14,746 Viên
1442 TKS0056 Zinnat tablet 500, 500mg,  27,231 Viên
1443 TKS0152 Zitromax, 500mg,  100,598 Viên
1444 TKS0172 Zitromax, 200mg/5ml,  127,587 Lọ
1445 THA0059 Zoamco - A, 5mg; 10mg,  3,623 Viên
1446 THT0025 Zoladex, 3.6mg,  2,625,000 Hộp
1447 TKS0265 Zoliicef, 1g,  23,520 Lọ
1448 TTK0096 Zoloft, 50mg,  15,777 Viên
1449 TTK0092 Zopistad, 7,5mg,  2,875 Viên
1450 TTK0183 Zopistad Stella, 7.5 mg,  2,875 Viên
1451 THI0016 Zyrtec, ., 60ml 62,384 Chai
1452 THI0014 Zyrtec 10MG, 10mg,  8,378 Viên
1453 TKS0134 Zyvox, 2mg/1ml /300ml,  1,052,702 Túi
    TP. HCM ngày 01 tháng 01 năm 2021
Giám đốc Trưởng khoa dược Người lập

 

  • share1
  • zalo
  • share3