HOTLINE

Chính sách bảo mật thông tin

Cảm ơn Quý khách hàng đã truy cập website: Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn.

Chúng tôi hiểu rõ tầm quan trọng của sự riêng tư và sẽ giữ bí mật thông tin cá nhân của Qúy khách hàng. Xin vui lòng đọc bản Chính sách bảo mật thông tin này và hiểu các hành động liên quan về thông tin cá nhân của Qúy khách hàng. Chính sách bảo mật thông tin này có thể thay đổi mà không thông báo trước, do đó Qúy khách vui lòng thường xuyên rà soát, cập nhật các điều khoản này để biết những thay đổi.

ĐIỀU 1. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN

1.1. Mục đích thu thập thông tin

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn bao gồm:

 • Đối với khách hàng đặt lịch khám: Họ tên, địa chỉ, số điện thoại, chuyên khoa cần khám và các yêu cầu khác (nếu có) …

 • Tuyển dụng: Thông tin cá nhân, tình trạng sức khỏe, học vấn, kinh nghiệm làm việc…

Đây là các thông tin mà Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn cần Khách hàng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ Đặt lịch khám và tuyển dụng trên website của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn.

Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh nếu thông tin cá nhân của quý khách bị đánh cắp, bị mất hoặc bị thiệt hại do sự cố hoặc bằng bất kỳ cách nào khác.

1.2. Phạm vi thu thập thông tin cá nhân

 • Cung cấp các dịch vụ đến Khách hàng.

 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Khách hàng.

 • Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.

 • Không sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại website Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn.

ĐIỀU 2. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

 • Những thông tin liên hệ mà chúng tôi thu thập trên chỉ được dùng cho mục đích thông tin cá nhân, giúp chúng tôi liên lạc với quý khách về những vấn đề cá nhân như đặt hẹn khám bệnh, tuyển dụng v.v… hoặc gửi bản tin cập nhật về Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn.

 • Chúng tôi thu thập thông tin về truy cập website của quý khách gồm những thông tin có thể nhận biết và không thể nhận biết để phân tích (ví dụ: dữ liệu phân tích việc truy cập website …).

 • Thông tin của quý khách được sử dụng để giúp cung cấp cho các dịch vụ của chúng tôi và chúng tôi có thể cung cấp thông tin cho các công ty đại diện của mình. Những công ty này chịu sự ràng buộc nghiêm ngặt bởi Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

ĐIỀU 3. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Chúng tôi sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên các hệ thống quản lý, lưu trữ dữ liệu của chúng tôi hoặc chúng tôi thuê trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi quý khách có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

ĐIỀU 4. ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN

BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ NAM SÀI GÒN 

 • Địa chỉ: 88 đường số 8, khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh 

 • Điện thoại: 1800 6767

 • Email: info@nih.com.vn 

ĐIỀU 5. PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG CỤ ĐỂ NGƯỜI DÙNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA MÌNH

Nếu quý khách hàng không quan tâm hoặc không muốn nhận tin tức, thông tin, quý khách có thể thay đổi thông tin của mình vào bất kỳ lúc nào bằng cách gửi email về cho chúng tôi qua địa chỉ email: info@nih.com.vn

ĐIỀU 6. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

Ngoài việc sử dụng các thông tin của Qúy khách vào các mục đích nêu tại Khoản 1.1 Điều 1 của Chính sách bảo mật thông tin và phạm vi nêu tại Điều 2 của Chính sách bảo mật thông tin này, chúng tôi sẽ giữ bí mật thông tin cá nhân của quý khách.

Xin vui lòng đọc bản Chính sách bảo mật thông tin và hiểu các hành động liên quan về thông tin cá nhân của Qúy khách hàng. Chính sách bảo mật thông tin có thể thay đổi mà không thông báo trước, do đó quý khách vui lòng thường xuyên rà soát, cập nhật các điều khoản này để biết những thay đổi.