HOTLINE

Hướng dẫn

17/11/2023
Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn cập nhật bảng giá dịch vụ y tế mới nhất năm 2023. Bảng giá áp dụng từ ngày 17/11/2023 đến khi có thông báo mới. 
22/08/2023
Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn cập nhật bảng giá dịch vụ y tế mới nhất năm 2023. Bảng giá áp dụng từ ngày 01/09/2023 đến khi có thông báo mới. 
03/05/2023
Hướng đến phương châm “Tất cả vì người bệnh”, để đảm bảo quyền lợi và tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao với chi phí hợp lý nhất, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài ...
05/01/2022
Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn đang áp dụng chế độ bảo hiểm y tế thông tuyến. Không phân biệt nơi đăng ký BHYT, mọi khách hàng đều được hưởng trên khung giá quy định của BHYT (tùy theo đối tượng tham gia BHYT)
03/05/2023
Để đảm bảo quyền lợi và tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn đã và đang liên kết bảo lãnh viện phí trực tiếp với các đơn vị bảo hiểm tư nhân
01/05/2023
Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn cập nhật bảng giá dịch vụ y tế mới nhất năm 2023. Bảng giá áp dụng từ ngày 10/04/2023 đến khi có thông báo mới
09/11/2022
Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn thông báo bảng giá dịch vụ y tế mới nhất năm 2022 (Bảng giá áp dụng từ ngày 01/11/2022 đến khi có thông báo mới)