Hotline
Hotline
Đặt lịch khám
Cấp cứu
Cấp cứu

NGHIỆM THU KẾT QUẢ CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ ĐỀ ÁN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG NĂM 2022

Chiều ngày 23/12 vừa qua, Hội đồng Khoa học kỹ thuật bệnh viện với sự chủ trì của Giám đốc chuyên môn - Ths.BS.CKII Nguyễn Trương Khương đã tổ chức buổi nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học và đề án cải tiến chất lượng năm 2022.

 

Cuộc thi “Nghiên cứu khoa học và cải tiến chất lượng năm 2022” đã trải qua 6 tháng. Bằng sự nhiệt huyết, nghiêm túc của nhân viên y tế và bác sĩ tham gia, các đề tài đã được báo cáo thành công.

 

 

Thành viên Hội đồng và chủ nhiệm các đề tài đã làm việc nghiêm túc, các thành viên hội đồng đã lắng nghe, phản biện và chấm điểm 4 bài nghiên cứu khoa học và 5 đề án cải tiến chất lượng sau:

 

Đề án cải tiến chất lượng:

 • Nâng cao tỉ lệ tuân thủ quy trình xác định người bệnh của Điều dưỡng.
 • Tăng cường an toàn trong sử dụng thuốc tại bệnh viện ĐKQT Nam Sài Gòn.
 • Nâng cao biện pháp an toàn người bệnh: ngăn ngừa sự cố té ngã.
 • Triển khai thực hiện xử lý dụng cụ tập trung.
 • Cải tiến quy trình báo động nội viện code blue tại bệnh viện.

 

Đề tài nghiên cứu khoa học:

 • Đánh giá kết quả kết hợp xương gãy Liên mấu chuyển xương đùi bằng đinh PFNA tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn.
 • Kết quả bước đầu ứng dụng hình ảnh định vị ba chiều trong phẫu thuật xâm lấn tối thiểu cột sống thắt lưng cùng.
 • Kiến thức, thái độ, thực hành và một số yếu tố ảnh hưởng đến báo cáo sự cố y khoa tại bệnh viện ĐKQT Nam Sài Gòn.
 • Kết quả điều trị xẹp cột sống do loãng xương bằng phương pháp bơm xi măng qua da tạo hình thân đốt sống tại bệnh viện ĐKQT Nam Sài Gòn.

 

Kết quả cuộc thi sẽ được công bố sau. Một lần nữa, chúc mừng sự cố gắng của các bác sĩ và nhân viên y tế đã hoàn thành đề tài nghiên cứu.

Một số hình ảnh buổi báo cáo đề tài Nghiên cứu khoa học:

 

Đề tài: Kiến thức, thái độ, thực hành và một số yếu tố ảnh hưởng đến báo cáo sự cố y khoa tại bệnh viện ĐKQT Nam Sài Gòn.

 

Đề tài: Nâng cao tỉ lệ tuân thủ quy trình xác định người bệnh của Điều dưỡng.

 

Đề tài: Kết quả điều trị xẹp cột sống do loãng xương bằng phương pháp bơm xi măng qua da tạo hình thân đốt sống tại bệnh viện ĐKQT Nam Sài Gòn.

 

Đề tài: Nâng cao biện pháp an toàn người bệnh: ngăn ngừa sự cố té ngã.

 

Đề tài: Triển khai thực hiện xử lý dụng cụ tập trung

 

Đề tài: Cải tiến quy trình báo động nội viện code blue tại bệnh viện

 

Đề tài: Đánh giá kết quả kết hợp xương gãy Liên mấu chuyển xương đùi bằng đinh PFNA tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn

 

Đề tài: Kết quả bước đầu ứng dụng hình ảnh định vị ba chiều trong phẫu thuật xâm lấn tối thiểu cột sống thắt lưng cùng

 

 

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn

 

 • share1
 • zalo
 • share3